Záhony na Hozově nábřeží

Upraveno: 05.03.2020

Záhony v parčíku na Hozově nábřeží volají opět po každoroční úpravě. Opětovné zasypávání mulčem je neúčinné a zbytečné. Nebylo by lepší tyto zbytky tkanin úplně vystříhat? A možná potom zasypat mulčem a nebo nechat zarůst trávou? Příroda si určitě poradí a černá nevzhledná tkanina nebude hyzdit parčík.

Vyjádření pracovníka odboru životního prostředí MMO:

V rámci investiční akce města byly v lokalitě Hozova nábřeží provedeny výsadby, včetně okrasných záhonu a také živých plotů.  Výsadby jsou  ve správě  TS Opava, provozovna zahradnictví. Tento podnět bude dále se správcem řešen.