Zavlažování stromů a nová výsadba

Upraveno: 05.03.2020

Dobrý den, proč prosím technické služby nezavlažují nově zasazené stromy které postupně usychající. To je přeci vážné plýtvání s rozpočtem města. Vymlouvat se na suché počasí je opravdu hloupé. Poleji pouze stromy, na které upozorňují občané.  Co s tím hodláte dělat? Necháte uschnout zbytek? A kdy doplníte aleje například na ulici U Opavice, Mánesova atd. Děkuji za odpověď.

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

V těchto dnech jsme zvýšili na nejvyšší možnou úroveň údržbu zeleně zálivkou. Zálivku provádíme dvěma kropícími vozy. Toto provádíme v prodloužených pracovních směnách a navíc také o sobotách. Denně se tak do městské zeleně dostane okolo 60 m3 vody. Nejvíce pozornosti věnujeme nové výsadbě dřevin, kde ještě není zcela vyvinut kořenový systém. Srážkový deficit probíhá již od roku 2015 a zem je do hloubky v celém profilu kořenového systému stromů zcela vyprahlá, trpí i vzrostlé statné stromy, takže udržet stromy a keře v kondici je velice obtížné. Ale jak jsem již popisoval výše, děláme pro udržení zeleně ve městě maximum. Výsadba je v koordinaci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy.

Vyjádření referenta oddělení ochrany přírody a krajiny MMO:

Přeji hezký den, v nejbližší době nejsou na daných ulicích plánovány dosadby. Vzhledem k tomu, že se jedná o frekventovaná dopravní místa s výskytem inženýrských sítí bude potřeba výsadby projednat s odbory dopravy a územního plánování.