Zavřené farmářské trhy, Myší díra, cestička kolem řeky od Ochranovi k lávce, rušení nočního klidu, poplatek za odpad

Upraveno: 05.03.2020

Dotaz občana byl rozčlěn na jednotlivé sekce, hanlivá slova byla vytečkována.

Zajímalo by mně: proč jsou včera a dnes zavřené trhy?

Reakce Kanceláře primátora Magistrátu města Opavy: 

V době státních svátků se farmářské trhy nekonají. I farmáři využívají tyto dny jako dny odpočinku.

Co myší díra??? Ta z...., umaštěná, z....., špinavá myší díra?? Tam vzít známé, tak je to na ostudu. Projdou tudy denně tisíce lidí a těm vnímavějším se zvedne kufr. Všude máte kamery, ale tam nic nebo na to kašlete. 

Reakce Technických služeb Opava:

Při kontrole dlažby v průchodu Myší díry dne 8.7.2019 nebyly nalezeny v e-mailu popsané nečistoty. Odpadky se v průchodu rovněž nenacházely. Průchod jako takový je denně zaměstnanci TSO čištěn, tedy mimo zdí. Ty jsou součástí soukromé budovy, a proto nejsou čištěny.

Jsou svátky, ale ožralci můžou řvát v jednu ráno tak, že mi budí děcka, asi moje chyba, že větrám v létě. Kde je třeba pochůzková policie města? Zavřená v baráku, prostě policajty v Opavě nepotkáte v ulicích. Kdyby byli, možná by nebylo v ulicích tolik psích h.... a bordel jako takový.

Reakce Městské policie Opava:

Co se týče rušení nočního klidu podnapilými osobami, musíme rozlišit z hlediska úspěšného dohledání, jde-li o osoby, které hlučí před restaurací a osoby které jen prochází. V obou případech lze zavolat na tísňovou linku 156 městské policie a strážníci se budou Vaším podnětem zabývat. Není v provozních možnostech městské policie, aby měla hlídku před každou restaurací nebo na každé ulici. Z hlediska zákona, pokud by došlo ke stížnosti, kterou by řešila Krajská hygienická stanice v Ostravě, tak měření hluku probíhá vždy v bytě stěžovatele a se zavřenými okny. Chápu, že v letních měsících občané v noci větrají, ale je třeba si uvědomit, že v nočních hodinách je slyšet na ulici i zakašlání nebo hovor dvou osob.

Co se týče vašeho dotazu na psí exkrementy, je třeba si uvědomit, že počty majitelů psů mnohonásobně převyšují počty strážníků v ulicích. Provádí-li strážník pochůzkovou kontrolní činnost například v sadech okolo centra od České spořitelny až po Ptačí vrch, potká při své kontrole minimálně pět občanů venčících své čtyřnohé mazlíčky. Není v jeho silách ovlivnit, pokud si nezodpovědný občan po svém mazlíčkovi neposbírá exkrementy, když se toto děje několik desítek metrů za jeho zády. Můžu vás ujistit, že s tímto nešvarem se nepotýká jen město Opava.

Co se týče Vašeho dotazu na průchod mezi Dolním náměstím a ulicí Nákladní tzv. myší díru tak kamerový systém, který je umístěn na Dolním náměstí vidí částečně celým průchodem. Kamerový systém městská policie využívá efektivně, ale není provozně možné, provádět nad tímto průchodem 24 hodinový dohled.

Naše rodina třídí 100 % odpad. Do komunálu hodím max. dětskou plínku momentálně, jinak prakticky nic, i s plechovkama a vrškama od piva chodím do sběrných surovin. Moje otázka: proč mám platit 500,- jako ti, kteří tam hodí všechno?

Reakce Odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy:

Statutární město Opava se v minulosti rozhodlo jít cestou místního poplatku a nikoli cenou za službu, která je sice na první pohled spravedlivější, ale jenom pokud všichni respektují základní zásady. Toto rozhodnutí vycházelo z negativních zkušeností s mnoha našimi občany, kteří tvrdili, že neprodukují odpady a neplatili si dostatečný počet popelnic a pravděpodobně produkovali černé skládky. Pokud však tyto lidi nikdo nechytne při činu, tak je nelze potrestat.

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon neumožňuje slevy.

V návrhu nového zákona o odpadech se však navrhují motivační poplatky. Bude-li takto nový zákon změněn, změní i město Opava tento systém. Resp. již v současnosti se zvažují různé alternativy. Zavedení tohoto systému bude mít ale také svá úskalí, a to právě v bytových domech a především v sídlištní zástavbě, protože v těchto případech bude obtížné nastavit systém tak, aby byl spravedlivý ke každému jednotlivci, de facto. na sídlišti to nebude možné. Zároveň je třeba říci, že sledování a vyhodnocování tohoto systému nebude zadarmo.

Na druhou stranu je třeba říci, že již v současnosti si je třeba uvědomit nejenom environmentální stránku věci, ale i to, že tříděním odpadů snižujeme tlak na rozpočet a tudíž i na zvýšení poplatku.

Závěrem bych ještě uvedl, že v současnosti je systém dotován, protože reálné náklady jsou přes 900 Kč na občana a rok.