Stihne se výsadba nových stromů v jarním období?

Upraveno: 09.03.2021

Dobrý den, mimo jiné v městských sadech nejsou dokončeny práce na odstranění parazitujícího  jmelí na stromech. Zbývá ještě několik stromů ošetřit popřípadě skácet a nebyl dokončen úklid ořezaných větví, které se povalují na trávnících v sadech. Dále nejsou vyfrézovány kořenové systémy pokácených stromů. 

Nastává období vhodné k vysazení náhradní výsadby pokácených stromů, odhaduji cca 100 kusů, slíbených panem primátorem, (kus za kus). Mám značné obavy, zda se nová výsadba stihne v jarním období?

 

Vyjádření referentky oddělení ochrany přírody a krajiny odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy:

V současnosti jsou pokáceny všechny stromy zahrnuté do veřejné zakázky. V parku zbývá k pokácení několik vysoce zajmelených dřevin, které nebyly zahrnuty do dotovaného projektu, tyto stromy budou odstraněny v průběhu měsíce března. Úklid ořezaných větví probíhá postupně v závislosti na aktuálním počasí, aby nedošlo k dalšímu poškozování trávníků. Poškozené části trávníků budou vyrovnány a dosety travní směsí. Pařezy dřevin, u kterých bude realizována náhradní výsadba v rámci veřejné zakázky jsou již vyfrézovány. První část realizace náhradních výsadeb bude uskutečněna od poloviny března do května (v závislosti na počasí). Frézování zbylých pařezů bude provedeno v průběhu letošního roku. Další výsadby dřevin budou realizovány na podzim letošního roku. V současnosti probíhá zpracování návrhu rozmístění dalších výsadeb ve spolupráci se zahradním architektem, aby byl co nejlépe využit vzniklý volný prostor. Dále jsou na území města Opavy mapovány nově zajmelené dřeviny, které nebyly zahrnuty do veřejné zakázky, tyto stromy budou ošetřeny po uskutečnění veřejné soutěže na podzim tohoto roku.