Výmoly v cestě na nám. Slezského odboje

Upraveno: 09.07.2021

Na nám. Slezského odboje na spojce (před ZŠ Slezského odboje) jsou šílené výmoly v cestě. Prosím o opravu, minimálně vysypání štěrkem.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Dobrý den,

Vysprávka výtluků uvedené komunikace byla provedena živičnou směsí dne 8. 7. 2021.