Zničené zelené prostranství v ul. Rybářská

Upraveno: 07.12.2020

Před domem na ulici Rybářská 50 je zničené veřejné prostranství asi patřící městu. Před domem vjelo nákladní auto s kontejnerem na trávu a způsobilo zničení travnaté plochy.

 

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Ano, Vámi zmínění chodník patří k místní komunikaci a zelený pás ke komunikační zeleni, toto vše je majetkem města a ve správě Technických služeb Opava.

Firma/občan má Magistrátem města Opavy na tomto místě povolen zábor, práce budou během příštího týdne ještě pokračovat. Po ukončení prací firma/občan prostor uvede do původního stavu.

Děkujeme za Váš podnět.