Z1 Územní plán Neplachovice

Návrh Územního plánu Neplachovice - změna č. 1 se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 55b odst. 2 a za použití § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Současně byl oznámen termín opakovaného veřejného projednání na den 18.11.2020.

Při opakovaném veřejném projednání se projednávají pouze ty části změny, které byly od veřejného projednání změněny.