Z1 Územní plán Velké Hoštice

Návrh Územního plánu Velké Hoštice - změna č. 1 se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 55b odst. 2 a za použití § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Současně byl veřejnou vyhláškou oznámen termín veřejného projednání.

 

Změna je zpracována v rozsahu měněných částí.