Z2 Územní plán Budišovice

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Budišovice se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 50 odst. 3 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky může kdokoliv uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné připomínky.