Místní Agenda 21

Agenda 21 je programový dokument OSN a jeden ze základních textů udržitelného rozvoje. Ten přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady.

Místní Agenda 21 (MA21) je proces, který usiluje o aplikaci obecných zásad Agendy 21 v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů. Prostřednictvím strategického plánování a řízení, aktivního zapojování veřejnosti a dalších klíčových partnerů (neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení) do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života nejen jejích současných obyvatel, ale také život generací jejich dětí. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Informace o aktivitách města v Opavy v oblasti MA21 najdete také na oficiálních stránkách Informačního systému MA21 https://ma21.cenia.cz/.  

Aktuality