Náměstek Igor Hendrych

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. (náměstek)

Telefon: 553 756 202

E-mail: igor.hendrych@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

úseky majetku (včetně společnosti Městské lesy Opava), sociálních věcí a prevence kriminality, Hokejový klub Opava s.r.o. a Městská policie Opava.

Vzdělání:

Název školy: Slezská univerzita v Opavě

Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Studijní obor: Veřejná správa a regionální politika

Dosažená kvalifikace: Diplom - akademický titul "Bc."

Název školy: Masarykova univerzita

Fakulta: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Studijní obor: Sociální politika a sociální práce

Dosažená kvalifikace: Diplom - akademický titul "Mgr.", "PhDr., "Ph.D"

Pracovní zkušenosti:

2018 – náměstek primátora statutárního města Opavy

2010 – 2018 – akademický pracovník Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

1989 – 2010 – zaměstnanec Věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava (od roku 1992 ve vedoucích pozicích na středním stupni řízení ve služebním poměru)

Další zkušenosti

2016 – zastupitel Moravskoslezského kraje (člen výboru sociálního a výboru pro národnostní menšiny)

2014 – 2018 – předseda komise Rady statutárního města Opavy pro Komunitní plán

2018 – předseda poradní komise ředitele Věznice a ÚVZD v Opavě

2015 – 2018 – člen sněmu Rady vysokých škol

Jazykové znalosti:

anglický jazyk