Paměťová karta řidiče

Upraveno: 20.10.2023

Paměťová karta řidiče do digitálního tachografu se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění v místě trvalého pobytu.

Řeší odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend- registr řidičů

Kdo je oprávněná osoba?

Oprávněnou osobou při podání žádosti a vyzvednutí paměťové karty řidiče je pouze osobně daný žadatel o vydání PKŘ.

Co si musím připravit, přinést

  • Občanský průkaz
  • Řidičský průkaz
  • držitele paměťové karty řidiče předloží stávající PKŘ
  • žádost o vydáni je k dispozici na pracovišti registru

Poplatek

700,- Kč

Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti registru řidičů.

Termíny a lhůty

Běžná lhůta pro vydání PKŘ je 15 pracovních dnů.