Žádost o vydání řidičského průkazu

Upraveno: 20.10.2023

Základní informace

Výměna, změna, ukončení platnosti řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost vytiskne pracovník na přepážce.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

  

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Fotografie už není zapotřebí – pracovník na přepážce si fotografie stáhne z evidence obyvatel nebo Vás přímo vyfotí na místě. Platný doklad totožnosti, řidičský průkaz (pokud se jedná o výměnu).

Formuláře

Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce. Vytištěnou žádost žadatel po kontrole stvrzuje svým podpisem (elektronicky).

Správní a jiné poplatky

Za vydání prvního ŘP nebo při změně údajů v řidičském průkazu je správní poplatek 200 Kč, pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 700 Kč. Poplatek se hradí na pracovišti registru řidičů v hotovosti nebo platební kartou.

Lhůty pro vyřízení

20 dnů nebo na žádost 5 pracovních dnů.

Možnost řešit elektronicky

Lze elektronicky požádat o nový řidičský průkaz v případě vypršení platnosti (tzv. e-podání). Požádat lze přes portál občana s využitím datové schránky.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.