Nařízení ministerstva a KHS v souvislosti s epidemií koronaviru

Upraveno: 14.08.2020
Ilustrační obrázek

Od 14.8. od 12.00 hodin platí  na území města Opavy ( a dalších měst a obcí v nařízení vyjmenovaných ) nová opatření KHS, která najdete zde.

Zároveň je stále nutné respektovat a dodržovat také nařízení Ministerstva zdravotnictví pro celou ČR, vždy přitom platí přísnější z těchto dvou.

---------------------------------------------------------------------------------

Od 7. 8. od 12.00 hodin platí pro okres Opava nařízení KHS, která najdete zde.

Stále je přitom nezbytné respektovat zároveň i pravidla nařízená Ministerstvem zdravotnictví pro celou Českou republiku, vždy je nutné dodržovat přísnější z obou nařízení !!!

----------------------------------------------------------------------------

Od 27. 7. jsou stále platná mimořádná opatření  vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje ode dne 24.7., zároveň od půlnoci platí nová nařízení Ministerstva zdravotnictví.

----------------------------------------------------------------------------

Od 24. 7.  jsou platná nová mimořádná nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  a nařízení  Ministerstvo zdravotnictví.  Na Opavsku stále platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách i ve veřejné dopravě. Na akcích může být přítomno až 1 000 osob, které jsou však povinny nosit roušku. Limit pro pobyt na koupališti se zvyšuje na 500 lidí.

!!! Je potřeba respektovat a řídit se nařízeními KHS i ministerstva. Vždy je nutné splnit přísnější podmínky těchto opatření, jejichž plné znění najdete v příloze.

----------------------------------------------------------------------------

Dne 17.7. vydala KHS nařízení, kterým vyhlašuje mimořádná opatření v souvislosti s epidemií koronaviru a to s účinností od 17. 7. od 12.00 hodin do 24. 7. do 5:59 hodin.

Opatření bylo vydáno z důvodu nárůstu počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území našeho kraje (vznik nových lokálních ohnisek mimo Karvinsko a Frýdecko-Místecko a nárůst počtu případů u přeshraničních pracovníků pracujících na území celého MSK).

----------------------------------------------------------------------------

Úplné znění nařízení najdete níže v příloze a na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: http://www.khsova.cz/homepage/korona-virus a také na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ .