Mohou nás ohrozit mimořádné události?

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek
Každý občan našeho státu má právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. I v dnešní době, kterou rádi nazýváme moderní, mohou nastat situace, kdy je toto právo narušeno.

Neplatí, že se to stává „jen někde jinde, u nás se stát nemůže“.  Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, epidemiemi nebo havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí se může vyskytnout kdekoli, a člověk se dostane do situace, kdy běžná životní pravidla neplatí. Takový stav nazýváme mimořádnou událostí.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se touto problematikou zabývá již řadu let. Ve spolupráci s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností zpracoval podrobnou analýzu rizik na příslušných správních obvodech, jejímž cílem je celkové vyhodnocení ohrožujících faktorů na území kraje nebo obce.

Zpracovanou podrobnou analýzu rizik a celý článek zabývající se mimořádnými událostmi v našem regionu najdete v sekci - Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravovanými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Ke stažení