Činnost hasičů v roce 2019

Jednotky požární ochrany Statutárního města Opavy

Na území statutárního města Opavy (SMO) působí jedna profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), jejíž stanice je součástí Integrovaného výjezdového centra na ul. Těšínská v Opavě. Výjezdová činnost na této stanici probíhá ve 24 hodinových směnách, na kterých vždy slouží nejméně 12 hasičů. Tito hasiči slouží ve třech směnách A, B, C. Další profesionální jednotky v „okrese“ Opava jsou pobočné hasičské stanice ve Vítkově a Hlučíně.

V roce 2019 dále působilo v rámci SMO celkem 11 jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH), které zřizuje město. Jednotky dobrovolných hasičů jsou součástí poplachového plánu kraje a při řešení mimořádných událostí na území SMO je jejich činnost nenahraditelná. Podílejí se na zásazích při požárech, dopravních nehodách, přírodních kalamitách a dalších mimořádných událostech.

Činnost profesionální jednotky ze stanice Opava v letech 2018 – 2019

Statutární město Opava 2018 2019
Požáry 89 86
Přímá škoda 1 094 500 3 847 400
Uchráněné hodnoty 1 031 000 12 225 000
Usmrcené osoby 2 0
Zraněné osoby 7 2
Dopravní nehody 99 97
Únik nebezpečných látek 55 63
Technická havárie 393 484
Radiační havárie 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0
Planý poplach 47 64
Celkový počet událostí 683 794

 

Přehled výjezdů jednotlivých jednotek SMO v letech 2018 - 2019

JSDH 2018 2019
Držkovice 0 0
Palhanec 6 5
Kateřinky 5 5
Komárov 25 36
Kylešovice 100 119
Malé Hoštice 19 40
Milostovice 2 4
Podvihov 10 28
Suché Lazce 16 9
Vávrovice 4 7
Vlaštovičky 1 6
Zlatníky 2 5
Celkem zásahů 190 264

 

Závěrem uveďme, že počet výjezdů k mimořádným událostem v SMO se v roce 2019 oproti předcházejícím rokům zvýšil. Tato čísla můžeme vnímat jako varovný signál. Hasičský záchranný sbor ČR a obecně jednotky požární ochrany jsou zde proto, aby chránily životy, zdraví osob a zvířat a bránily škodám na majetku a životním prostředí. I přesto, že jsme připraveni vám pomoct 24 hodin denně, respektujte zásady bezpečného chování, které pomáhají zabránit újmám na zdraví a majetku, dodržujte pravidla silničního provozu nebo bezpečného užívání přístrojů a zařízení, a zachovávejte opatrnost při používání otevřeného ohně v jakékoliv formě. Další preventivní informace můžete nalézt zde: www.hzsmsk.cz