Činnost hasičů v roce 2020

Informace k činnosti HZS v roce 2020

Na území Statutárního města Opavy (dále jen „SMO“) působí jedna profesionální jednotka hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) dislokovaná v rámci Integrovaného výjezdového centra na ul.. Těšínská v Opavě (dále jen „IVC“) . Celkový početní stav jednotky je 15 (nejméně 12) výjezdových příslušníků na každé ze tří směn. Trvale jsou zajištěny k okamžitému nasazení 2 organizovaná výjezdová družstva, se základní, prvosledovou cisternovou automobilovou stříkačkou (dále jen „CAS“) s požárním družstvem o zmenšeném četném stavu 1+3. Dále je k dispozici posádka 1+1 pro speciální požární technikou (např. automobilový žebřík, vyprošťovací automobil atd.). 

Hasičská technika je stále modernizována, a tak byly iv roce 2020 do výbavy hasičské stanice pořízeny nové speciální dopravní prostředky k zajištění jejich akceschopnosti. Jedná se zejména o nový Technický vůz chemický TA/CH Mercedes Benz Sprinter a Protiplynový vůz PPLA Mercedes Benz Sprinter.

Technický vůz chemický TA / CH Mercedes Benz Sprinter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-plyn auto PPLA Mercedes Benz Sprinter 2020 ovlivnila aktivitu FRB MSR jako pandemie Covide 19. Hasiči nápovědy nebo poskytnout například následující činnosti:
 

 

  • nevyvážená dezinfekce ve velkých nádobách
  • budování zásobovacích míst pro testovací osoby na Covide-19
  • distribuce osobních ochranných prostředků,
  • instalace závor na hraničních přechodech,
  • dodání vakcín do očkovacích center a distribuce antigenních testů do škol

FRB MSR také vytvořilo týmy pro odběr vzorků buněk lidí, aby testovaly Covide-19th

Členové realizují dezinfekční zařízení

Mobilní odběrový tým HZS MSK

Přehled událostí na území statutárního města Opava za rok 2019 – 2020

 

2019

2020

Požáry

86

69

Přímá škoda

3 847 400 Kč

3 764 000 Kč

Uchráněné hodnoty

12 225 000 Kč

24 290 000 Kč

Usmrcené osoby

0

0

Zraněné osoby

2

7

Dopravní nehody

97

85

Únik nebezpečné látky

63

55

Technická havárie

484

468

Radiační havárie

0

0

Ostatní mimořádné události

0

39

Planý poplach

64

84

Celkem událostí

794

800


Příklad požáru na území statutárního města Opava

​20.06.2020, Opava - Vávrovice, parcela č. st. 290, k. ú. Vávrovice

Požár velkokapacitního seníku. Příčina vzniku požiaru byla stanovena jako úmyslná manipulace s otevřeným ohněm. Přimá škoda požiaru byla stanovena majitelem objektu na 987.000,- Kč. Zachráněné hodnoty hasičského zásahu činily 1.200.000,- Kč.

Záběry pořízené při vyšetřování požáru

Město Opava zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“). JSDH jsou součástí poplachového plánu kraje a při řešení mimoriadných událostí na území SMO je jejich činnost nenahraditelná. Podílejí se na zásahech při požárech, dopravních nehodách, přírodních kalamitách a dalších mimořádných událostech. S účinností od 1.1.2020 byla zrušena JSDH Opava - Kateřinky.

Přehled výjezdů JSDH SMO za roky 2019 - 2020

JSDH

2019

2020

Držkovice

0

0

Palhanec

5

10

Kateřinky

5

0

Komárů

36

40

Kylešovice

119

138

Malé Hoštice

40

62

Milostovice

4

0

Podzdvihů

28

22

Suché Lazce

9

16

Vávrovice

7

11

Lastovičky

6

1

Zlatníky

5

0

Celkem zásahů

264

300


Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany obecně slouží k ochraně životů a zdraví lidí a zvířat a předcházení škodám na majetku a životním prostředí. I přesto, že jsme připraveni vám pomoci 24 hodin denně, respektujte zásady bezpečného chování, které pomáhají zabránit újmám na zdraví a majetku, dodržujte pravidla cestní provozu nebo bezpečného používání přístrojů a zařízení, a zachovávejte opatrnost při používání otevřeného ohně v jakékoliv formě. Další preventivní informace můžete najít zde:www.hzsmsk.cz