Přehled zásahové činnosti ZZS MSK - ÚO Opava za rok 2020

Rok 2020 přinesl pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, včetně posádek Územního odboru Opava, období velmi intenzivní práce. Naše týmy vyjížděly k pacientům na Opavsku v bezmála čtrnácti tisíci případech. Sanitní vozidla tedy za den vyjížděla průměrně k sedmatřiceti událostem.  

Tělesná onemocnění

Převážná většina zásahů našich posádek je z důvodu náhle vzniklého nebo prudce zhoršeného tělesného onemocnění a těchto pacientů ošetřili záchranáři na území Opavska téměř devět tisíc.

V 68 případech bylo nutno tyto nemocné resuscitovat, neboť u nich došlo k selhání základních životních funkcí, dalším více dvěma stům padesáti postižených již bohužel záchranáři nedokázali pomoci. Ve více než 350 případech jsme byli voláni k nemocným s cévní mozkovou příhodou. S akutními koronárními obtížemi bylo ošetřeno 144 pacientů. Mezi mnohé další důvody výjezdů k interním stavům patřily dechové obtíže, bolesti na hrudi, epileptické nebo astmatické záchvaty a jiné.

Úrazy

Záchranáři rovněž ošetřovali 2335 pacientů, kteří utrpěli nějaký úraz či nehodu. Většina jich byla spíše lehkých či středně těžkých a bezprostředně neohrožovaly život postiženého. Přes třicet zraněných však bylo ve vážném stavu; šest osob s úrazy pak musely naše posádky resuscitovat. Lékaři záchranné služby již nemohli zachránit dvacet postižených. Ti na následky svých zranění zemřeli buď ještě před příjezdem posádky, nebo záchranáři prohráli boj o jejich život v průběhu zásahu.

Onemocnění psychiatrická a sebevraždy

Záchranáři vyjížděli také k nemocným s psychickými obtížemi, kterých ošetřili 457. Jednalo se především o pacienty s depresemi, akutními psychotickými stavy, ale také například se závislostmi. Ve více než dvou stech případech jsme dále zasahovali u lidí, u nichž došlo k sebe poškozování nebo se pokusili o sebevraždu. Ve vážném stavu bylo šestadvacet z nich, jednoho pacienta záchranáři oživovali a téměř dvě desítky dalších, k nimž naše týmy přijely, si záměrně přivodilo smrt. Toto číslo samozřejmě není konečné - k řadě dokonaných suicidií ZZS nevyjíždí, u dalších jsou okolnosti nejasné a lékař záchranné služby proto událost jako suicidium neuzavírá.  

Resuscitace

Záchranáři na Opavsku resuscitovali v minulém roce 115 pacientů, u nichž došlo k selhání základních životních funkcí. V pěti desítkách případů byli přitom úspěšní - podařilo se jim obnovit činnost srdce a pacienta následně předali do další péče ve zdravotnickém zařízení.

Výjezdy sanitních vozidel

K pacientům v Moravskoslezském kraji vyjíždělo devět posádek ZZS z pěti stanovišť. Celkový počet výjezdů sanitních vozidel činil více než šestnáct tisíc.

Záchranná služba disponuje dvěma typy výjezdových skupin: s lékařem a bez lékaře. Lékařské posádky zasahují v systému rychlé lékařské pomoci (RLP) nebo rendez-vous (RV). Tyto týmy uskutečnily v roce 2020 na Opavsku přes tři tisíce zásahů. V režimu rychlé zdravotnické pomoci (RZP) zde bylo minulý rok realizováno více než třináct tisíc zásahů.

Mezi pacienty, které záchranáři v roce 2020 na Opavsku ošetřovali, byly také stovky Covid nemocných…

PhDr. Lukáš Humpl

Tiskový mluvčí ZZS MSK