Přehled zásahové činnosti ZZS MSK - ÚO Opava za rok 2019

Posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje zasahovaly v rámci Územního odboru Opava u třinácti tisíc událostí. Nárůst tedy činil 500 událostí oproti roku 2018 a 1100 vzhledem k roku 2017. Ošetřeno bylo celkem 12 987 pacientů. Sanitní vozidla na Opavsku vyjížděla průměrně třiačtyřicetkrát denně.

Tělesná onemocnění

Převážná většina zásahů našich posádek je z důvodu náhle vzniklého nebo prudce zhoršeného tělesného onemocnění a těchto pacientů ošetřili záchranáři na území Opavska 8 428. Jde o kategorii zásahů, která má dlouhodobě narůstající tendenci. V 67 případech bylo nutno tyto nemocné resuscitovat, neboť u nich došlo k selhání základních životních funkcí. Dalším téměř než sto sedmdesáti postižených již bohužel záchranáři nedokázali pomoci. Ve více než čtyřech stovkách případů jsme byli voláni k nemocným s cévní mozkovou příhodou. S akutními koronárními obtížemi bylo ošetřeno téměř 150 pacientů. Mezi mnohé další důvody výjezdů k interním stavům patřily dechové obtíže, bolesti na hrudi, epileptické nebo astmatické záchvaty a jiné.

Úrazy

Záchranáři rovněž ošetřovali 2 408 pacientů, kteří utrpěli nějaký úraz či nehodu. Většina jich byla spíše lehkých či středně těžkých a bezprostředně neohrožovaly život postiženého. Šestačtyřicet zraněných však bylo ve vážném stavu; čtyři osoby s úrazy pak musely naše posádky resuscitovat. Lékaři záchranné služby již nemohli zachránit šestnáct postižených. Ti na následky svých zranění zemřeli buď ještě před příjezdem posádky, nebo záchranáři prohráli boj o jejich život v průběhu zásahu.

Onemocnění psychiatrická a sebevraždy

Záchranáři vyjížděli také k nemocným s psychickými obtížemi, kterých ošetřili čtyři sta čtyřicet. Jednalo se především o pacienty s depresemi, akutními psychotickými stavy, ale také například se závislostmi. V téměř stu případech (nárůst o 15 pacientů oproti roku 2018) jsme dále zasahovali u lidí, u nichž došlo k sebe poškozování nebo se pokusili o sebevraždu. Ve vážném stavu bylo patnáct z nich, dva další pacienty záchranáři oživovali a devět, k nimž naše týmy přijely, si záměrně přivodilo smrt. Toto číslo samozřejmě není konečné - k řadě dokonaných suicidií ZZS nevyjíždí, u dalších jsou okolnosti nejasné a lékař záchranné služby proto událost jako suicidium neuzavírá.

Resuscitace

Záchranáři na Opavsku resuscitovali v minulém roce 124 pacientů, u nichž došlo k selhání základních životních funkcí. V šesti desítkách z nich byli přitom úspěšní - podařilo se jim obnovit činnost srdce a pacienta následně předali do další péče ve zdravotnickém zařízení.

Výjezdy sanitních vozidel

K pacientům na Opavsku vyjíždělo devět posádek ZZS z pěti stanovišť. Celkový počet výjezdů sanitních vozidel činil 15 828, tedy o tři stovky více vzhledem k roku 2018. Záchranná služba disponuje dvěma typy výjezdových skupin: Lékařské posádky zasahují v systému rychlé lékařské pomoci (RLP) nebo rendez-vous (RV). Tyto týmy uskutečnily v roce 2019 na Opavsku 3 168 zásahů. V režimu rychlé zdravotnické pomoci (RZP) bylo minulý rok realizováno 12 660 zásahů. Nárůst počtu zásahů ZZS se projevuje právě především v rovině výjezdů nelékařských posádek, tedy v režimu rychlé zdravotnické pomoci.