Informace ke dni 9. března 2020

Upraveno: 13.03.2020

2. Usnesení Bezpečnostní rady ORP Opava

Usnesení BR ORP Opava ze dne 9. 3. 2020:

  • doporučuje všem občanům, kteří navštívili rizikové oblasti, aby o své cestě telefonicky z domov informovali krajské hygieniky na non-stop infolinku 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147 nebo 112
  • ukládá zákaz návštěv v domovech důchodců, seniorcentrech, stacionářích i ostatních sociálních zařízeních, které zřizuje statutární město Opava do odvolání
  • doporučuje starostům obcí i soukromým subjektům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava zákaz návštěv v domovech důchodců, seniorcentrech, stacionářich i ostatních sociálních zařízeních
  • doporučuje organizátorům akcí v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava zrušit konání veřejných akcí, na kterých se má sejít nad 500 účastníků
  • doporučuje všem ředitelům školských zařízení v celém správním obvodu ORP Opava evidovat zaměstnance a žáky, kteří pobývali v oblastech označovaných za ohniska nákazy a ponechat je dva týdny v domácí izolaci
  • doporučuje všem ředitelům školských zařízení v celém správním obvodu ORP Opava zvážit zrušení plaveckých kurzů
  • doporučuje ředitelům školských zařízení v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava neorganizovat zájezdy mimo Českou republiku zejména do rizikových oblastí
  • doporučuje všem veřejným institucím, úřadům a firmám v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava pozastavit plánování služebních a pracovních cest mimo Českou republiku
  • doporučuje všem veřejným institucím, úřadům a firmám ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zvýšit důkladnou a pravidelnou dezinfekci sanitárních zařízení (šatny, záchody, umývárny), denních místností, jídelen a všech dalších společných prostor a prostor s velkým pohybem veřejnosti, a to dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.
  • doporučuje všem přepravcům v hromadné dopravě osob na zastávkách větrat otevřením dveří dopravního

Informace ke dni 4. března 2020

V Opavě zasedal krizový štáb. Více na https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/bezpecnostni-rada-opavy-resila-sireni-koronaviru.html

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky připravilo v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem informace pro zaměstnavatele a zaměstnance. Více se dočtete na stránkách: tisková zpráva ze dne 2. 3. 2020 https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti

Ke stažení