Informace týkající se občanských průkazů a cestovních dokladů v době nouzového stavu

Upraveno: 16.04.2020
Ilustrační obrázek

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Bližší informace k platnosti OP a CD  zde  -https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-prokazovani-totoznosti-obcanskym-prukazem-cestovnim-pasem-a-ridicskym-prukazem.aspx

V případě, že platnost výše uvedených dokladů skončila již před datem 1. března 2020 a občan nevlastní žádný platný doklad totožnosti, doporučujeme se obrátit na oddělení EO, OP a CD, odbor vnitřních věcí – tel: 553 756 977