Jak hovořit s dětmi o koronaviru

Upraveno: 05.10.2020
Ilustrační obrázek

Situace nouzového stavu spojená s epidemií koronaviru (COVID-19) je náročná a nová pro nás všechny. Porozumět všem opatřením může být obtížné obzvláště pro děti, které potřebují srozumitelné informace, a je třeba jim věnovat pozornost. Ve specifické situaci jsou děti a dospívající, kteří žijí v pobytové péči, mohou mít obavy ze situace, omezený kontakt s rodinou, spolužáky, kamarády, jiný režim, než jsou zvyklí. Podobně je tomu tak u dětí, které jsou samy či se svými rodinami klienty různých podpůrných služeb nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - mohou mít v tuto chvíli ztížený přístup ke službám či informacím.

Níže najdete několik letáků, které vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V letácích najdete shrnutí tipů pro děti a dospívající, kteří hledají pomoc, vyrůstají v pobytových zařízeních bez svých blízkých, a pro profesionály, kteří o ně pečují.

Děti – Kdo mi pomůže? Co dělat, když potřebuji pomoc v době karantény

Děti – Nejsem doma a něco se děje (tématika pobytové péče)

Dospělí - Jak můžeme děti a dospívající podpořit