Nařízení vydaná v souvislosti s epidemií koronaviru

Upraveno: 22.11.2020
Ilustrační obrázek

Covid Portál Ministerstav vnitra ČR, který přehledně a jednoduše informuje o všech nařízeních.

Další informace a pokyny v souvislosti s koronavirovou situací najdete zde.

--------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ PLATNÁ NAŘÍZENÍ A USNESENÍ:

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020 v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

--------------------------------------------------------------------

Od 23.11.2020 platí na celém území České republiky tato Usnesení vlády ČR

 • prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Od 23.11.2020 platí na celém území České republiky tato Krizová opatření vlády ČR

 • o omezení provozu škol a školských zařízení (od 23. do 24. listopadu 2020)
 • o omezení provozu škol a školských zařízení (od 25. do 29. listopadu 2020)
 • o omezení provozu škol a školských zařízení (od 30. listopadu do 12. prosince 2020)
 • o omezení volného pohybu osob 
 • o zákazu maloobchodního projede a služeb
 • o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

--------------------------------------------------------------------

Od 21. 11. 2020 platí na celém území České republiky mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

 • o nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 • o  antigenním testování v sociálních službách, zařízeních dlouhodobé péče a týdenních stacionářích
 • o organizaci karantény pro pracovníky v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

--------------------------------------------------------------------

Od 9. 11. 2020 platí na celém území České republiky mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o vstupu na území ČR a seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

--------------------------------------------------------------------

Od 4. 11. 2020 platí na celém území České republiky mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

 • o  povinném podrobení se vyšetření antigenním testem
 • o zajištění ochrany dýchacích cest 

určené všem zaměstnancům poskytovatelů zdravotních služeb, domácí péče a sociálních služeb

--------------------------------------------------------------------

Od 28.10.2020 do 3.11.2020 platí na celém území České republiky tato Usnesení vlády ČR

 • o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky. Toto opatření ruší usnesení vlády č. 1078 ze dne 21.10.2020.
 • o přijetí krizového opatření  - maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách. Toto opatření ruší usnesení vlády  č. 1079 ze dne 21.10.2020.

--------------------------------------------------------------------

Od 24. 10. 2020 do odvolání platí nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje o příjmu do zařízení sociálních služeb. Toto nařízení neruší žádné předchozí nařízení KHS MSK. 

--------------------------------------------------------------------

Od 22.10.2020 platí na celém území České republiky tato Usnesení vlády ČR:

 • o zákazu volného pohybu osob
 • o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů

--------------------------------------------------------------------

Od 21.10.2020 do odvolání platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o nošení ochranných prostředků dýchacích cest

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti
 • v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti.

Od 21. 10. 2020 došlo k změnám v Usnesení vlády ČR č. 10220 ze dne 12. října 2020, vyhlášeného pod č. 408/2020 Sb.  Změny se týkají:

 • provozu vysokých škol
 • provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
 • provozu školských výchovných a ubytovacích zařízení

--------------------------------------------------------------------

Od 14.10.2020 platí na celém území České republiky tato Usnesení vlády ČR

 • o provádění a poskytování sociálních dávek
 • o poskytování péče pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • o zákazu vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb. Opatření se týká domovů pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
 • o poskytování sociálních služeb
 • o omezení konání hromadných akcí. Ruší usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č. 996, vyhlášené pod č. 400/2020 Sb.
 • o péči o děti. Týká se zřizovatelů škol a školských zařízení.
 • o zajištění mediků
 • o provoz školských zařízení. Ruší usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č,997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.

Od 14.10.2020 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o krajských koordinátorech intenzivní péče.

--------------------------------------------------------------------

Od 13.10.2020 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Nahrazuje mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17.9.2020.

--------------------------------------------------------------------

Od 12.10.2020 do 25. 10. 2020 platí na celém území České republiky tato Usnesení vlády ČR:

 • o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
 • o zákazu a omezení konání hromadných akcí
 • o omezení provozu škol a školských zařízení
 • o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Od 12.10.2020 platí na celém území Moravskoslezského kraje mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 28, které ruší mimořádné opatření č. 26 (ze dne 5. 10. 2020) v oblasti omezení školských zařízení.

--------------------------------------------------------------------

Od 9.10.2020 platí na celém území České republiky toto Usnesení vlády ČR o zákazu a omezení konání hromadných akcí.

--------------------------------------------------------------------

Od 5.10.2020 platí na celém území České republiky na dobu 30. dnů Usnesení vlády ČR o vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU.

Od 5. 10. 2020  bylo zrušeno na celém území Moravskoslezského kraje mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, která se týkají:

 • provozu vysokých škol
 • provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
 • provozu základních uměleckých a jazykových škol
 • provozu středisek volného času
 • provozu škol, s výjimkou mateřských škol a školských zařízení