Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné

Upraveno: 02.04.2020
Ilustrační obrázek

Záležitost ošetřovného pro OSVČ je řešena výzvou vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Bližší informace včetně formulářů.

Obecní živnostenské úřady budou žadatelům na základě jejich požadavku v případě potřeby k dispozici při vyplnění formuláře. Jejich úlohou je tedy pouze na žádost podnikatele, ať již učiněnou telefonicky nebo e-mailem, podnikateli pomoci s vyplněním formuláře a upozornit jej na povinné přílohy. Úkolem živnostenských úřadů v daném případě není přijímat žádosti od podnikatelů, ani vyzývat podnikatele formálně k doplnění podání.