Částečná uzavírka sil. I/56

Druh uzavírky

Částečná uzavírka silnice I/56 v místě železničního přejezdu P7868, v úseku mezi Malými Hošticemi a Velkými Hošticemi, 200 m od železničního přejezdu v obou směrech jízdy, provozní staničení km cca 2,460 - 2,860, v k. ú. Velké Hoštice

Termín uzavírky

25. 8. 2021 - 27. 8. 2021

Důvod

Oprava železničního přejezdu.

Objízdná trasa:

Provoz na silnici I/56 bude veden obousměrně jedním jízdním pruhem v místě dopravní závady a bude řízen pracovníky Správy železnic, s. o., kteří také zajistí bezpečnost provozu během průjezdu vlaku.