Částečná a úplná uzavírka na ul. Sadová

Druh uzavírky

Částečná uzavírka: v úseku mezi ul. Rybářská a nám. Sv. Trojice - zjednosměrnění provozu ve směru od ul. Rybářská

Termín uzavírky

Částečná uzavírka: 19. 4. - 22. 8. 2021

Důvod

Stavební práce

Objízdná trasa

Objízdná trasa pro uzavírku (IZS vjezd povolen):

  • silnice III/4641 (ulice Rybářská)
  • ulice Sadová