Omezení provozu I/11 – ul. Krnovská

Místo

uzavírka mostu ev. č. 11-125 (v blízkosti Raketa bowling)

Termín uzavírky

I. etapa pravá polovina

  • 16. 3. – 30. 6. 2020

II. etapa levá polovina

  • 1. 7. – 31.10.2020

Důvod

Oprava mostu

Objízdná trasa

Kyvadlově řízená doprava světelným signalizačním zařízením.

 

Místo

Jednosměrná uzavírka v úseku od okružní křižovatky ul. Krnovská x Vančurova po ul. Žižkova ve směru ven z centra města Opavy. Ve směru do centra povolen vjezd pouze IZS, MHD, BUS a cyklistům. 

Termín uzavírky

13. 4. 2020 – 30.11.2020

Důvod

Rekonstrukce kanalizace

Objízdná trasa

  • Vozidla do 3,5t mají na ul. Krnovská vjezd povolen pouze ve směru ven z centra. Objízdná trasa pro opačný směr je vedena po ul. Palhanecká, Rolnická, a dále po severním obchvatu – východní část.
  • Ve směru do centra povolen vjezd pouze IZS, MHD, BUS a cyklistům.
  • Pro vozidla nad 3,5t ze všech směrů je navržena objízdná trasa ul. Palhanecká, Rolnická, a dále po severním obchvatu – východní část