Částečná uzavírka sil. I/11 v Opavě - Jaktaři

Druh uzavírky

Částečná uzavírka sil. I/11 v úseku provozního staničení cca km 247,724 v k. ú. Jaktař

Termín uzavírky

Částečná uzavírka: Etapa I. od 16.6.2021 - do 1.7.2021

                                   Etapa II. od 1.7.2021 - do 30.9.2022

Důvod

Stavební práce

Objízdná trasa

pro uzavírku I. Etapy: po sil. I/11 - obousměrně jedním jízdním pruhem v místě dopravní závady, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením

pro uzavírku II. Etapy: objížďka bude vedena po provizorní komunikaci - obousměrně jedním jízdním pruhem v místě dopravní závady, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením