Uzavírky v Opavě - Komárově

 

Částečná uzavírka sil. III/4661 ul. Podvihovská a III/4662 ul. Dlouhá v Opavě - Komárově (T: 10.6.2021 - 31.10-2021)

Úplná  uzavírka MK Dlouhá (T: 14.6.2021 - 25.6.2021) a (T: 7.7.2021 - 23.7.2021)

Úplná uzavírka MK Fibichova (T: 10.6.2021 - 30.6.2021)

Úplná uzavírka MK Na Dolině (T: 10.6.2021 - 30.8.2021)

Úplná uzavírka MK Malá Strana (T: 15.9.2021 - 1.11.2021)

Úplná uzavírka MK U Splavu (T: 1.10.2021 - 1.11.2021)

Úplná uzavírka MK Na Vrchovině (T: 1.10.2021 - 2.12.2021)

Úplná uzavírka MK Na Konečné (T: 10.10. - 7.11.2021)

Úplná uzavírka MK Kravařovská (T:1.11.2021 - 22.12.2021)

Termín uzavírky

Celkový termín stavebních prací 10.6.2021 - 31.12. 2021

Důvod

Provádění stavebních prací - rekonstrukce kanalizace

Objízdná trasa

Pro částečnou uzavírku sil. III/4661 a 4662 se objízdná trasa nestanovuje. Provoz řízen SSZ.

Pro úplné uzavírky MK Na Dolině, U Splavu, Kravařovská  je objízdná trasa vedena po po sil. I/11 a MK Kravařovská. Pro ostatní Mk není objízdná trasa stanovena.