Uzavírka ul. Těšínská, Nádražní okruh, Komenského a přilehlé MK v Opavě 

Uzavírka ul. Těšínská, Nádražní okruh, Komenského a přilehlé MK v Opavě 

- okružní křižovatka „Globus“ – křižovatka ul. Praskova x Janská x Nádražní okruh („Bezruč“) 

Typ uzavírky

částečná uzavírka – dopravní omezení a zjednosměrnění dotčených pracovních úseků dle jednotlivých etap

Důvod

Realizace stavby „Oprava silnice III/4642“

Termín uzavírky

31. 8. 2023 – 13. 10. 2023 – průběh jednotlivých etap viz harmonogram prací:


- od 31. 08. 2023 do 03. 09. 2023 - bude probíhat frézování a pozvedání kanálů na ul. Těšínská - pohyblivé pracovní místo (schéma B/25.1 + oprávněné osoby řízením provozu v místě křižovatek)
- od 04. 09. 2023 do 06. 09. 2023 - bude probíhat sanace na ul. Těšínská (schéma B/9) - sanace nebudou probíhat v křižovatkách a v jejich těsné blízkosti
- od 07. 09. 2023 do 08. 09. 2023 - bude probíhat frézování od kruhového objezdu přes trať (schéma B/25.1 + oprávněné osoby řízením provozu v místě křižovatek)
- od 07. 09. 2023 do 14. 09. 2023 - bude probíhat sanace na ul. Těšínská (schéma B/9) - sanace nebudou probíhat v křižovatkách a v jejich těsné blízkosti
- od 15. 09. 2023 do 20. 09. 2023 - pokládka živice od kruhového objezdu přes trať
- I. etapa / 1. část  od 15. 09. 2023 do 16. 09. 2023
- I. etapa / 2. část  od 17. 09. 2023 do 18. 09. 2023
- I. etapa / 3. část  od 19. 09. 2023 do 20. 09. 2023
- od 21. 09. 2023 do 01. 10. 2023 - pokládka živice na ul. Těšínská (remix za horka)
- II. etapa / 1. část  od 21. 09. 2023 do 22. 09. 2023
- II. etapa / 2. část  od 23. 09. 2023 do 24. 09. 2023
- II. etapa / 3. část  od 25. 09. 2023 do 26. 09. 2023
- II. etapa / 4. část od 27. 09. 2023 do 28. 09. 2023
- od 02. 10. 2023 do 03. 10. 2023 - bude probíhat frézování na ul. Nádražní okruh (schéma B/25.1)
- od 02. 10. 2023 do 07. 10. 2023 - bude probíhat pozvedání kanálů na ul. Těšínská (schéma B/9)
- od 04. 10. 2023 do 05. 10. 2023 - pozvedání kanálů na ul. Nádražní okruh (schéma B/9)
- od 06. 10. 2023 do 09. 10. 2023 - pokládka na ul. Nádražní okruh
- III. etapa / 1. část  od 06. 10. 2023 do 07. 10. 2023
- III. etapa / 2. část  od 08. 10. 2023 do 09. 10. 2023
- od 10. 10. 2023 do 13. 10. 2023 - VDZ a dokončovací práce (schéma B/25.1)

objízdná trasa: dle jednotlivých etap stavby

 

Situace: