Uzavírky a dopravní omezení v rámci stavby sev. obchvatu

Z důvodu realizace plánované stavby „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“dojde k několika uzavírkám viz níže.

Úplná uzavírka ul. Obecní v Opavě - Vávrovicích

Termín uzavírky

22. 2. - 16. 12. 2021

Objízdná trasa

  • silnice č. I/57
  • okruž. křiž. v Jaktaři
  • ul. Palhanecká
  • ul. Vávrovická

 

Částečná uzavírka  ul. Vávrovické v Opavě - Vávrovicích

Termín uzavírky

22. 2. - 31. 8. 2021

 

Úplná uzavírka cyklostezky z Palhance mezi ul. U Lávky a Vávrovická

Termín uzavírky

1. 3. - 16. 9. 2021

 

Úplná uzavírka cyklostezky z Palhance mezi ul. U Lávky a Vávrovická

Termín uzavírky

1. 3. - 16. 9. 2021

 

Dopravní omezení silnice č. I/57

Dopravní omezení za Opavou směrem na Krnov (rozhodnutí vydává KÚ MSK)

Termín uzavírky

22. 2. - 27. 7. 2021

 

Dopravní omezení silnice č. I/11

Dopravní omezení za Opavou směrem na Bruntál (rozhodnutí vydává KÚ MSK)

Termín uzavírky

I. etapa - částečná uzavírka: 9. 4. - 7. 6. 2021

II. etapa - úplná uzavírka: 7. 6. 2021 - 17. 2. 2022

Objízdná trasa

I. etapa - částečná uzavírka: obousměrný provoz v levém jízdním pruhu řízen SSZ

II. etapa - úplná uzavírka:  objížďka bude vedena po provizorní komunikaci - obousměrně jedním jízdním pruhem v místě dopravní závady, provoz bude řízen SSZ