Uzavírky v Opavě - Komárově

 

Úplná uzavírka MK Sukova (T: 16.5.2022 - 1.7.2022).

Úplná uzavírka MK Ranašovec (T:23.5.2022 - 12.6.2022).

Úplná uzavírka MK Tovární (T: 13.6.2022 - 26.6.2022)

Úplná uzavírka MK U Školy (T: 27.6.2022 - 10.7.2022)

Úplná uzavírka silnice III/4661 Podvihovská (T: 20.06.2022 - 01.07.2022) - objízdná trasa po MK Dlouhá a sil. I/11 Ostravská

Zjednosměrnění provozu MK Požárnická (mimo IZS) úsek 16. - (T: nabytí právní moci rozhodnutí - 05.06.2022) - výjezd z ul. Požárnická bude ve směru na I/11 Ostravská 

Úplná uzavírka MK Tovární + příjezd k domu Podvihovská 5a - úsek 20. a 22. (T: nabytí právní moci rozhodnutí - 05.06.2022) - objízdná trasa není stanovena

Uzavírka  sil. III/4661 Podvihovská 
- úsek 16. - 22. (T: nabytí právní moci rozhodnutí - 05.06.2022) - po etapách v úseku od sil. III/4662 Dlouhá - sil. I/11 Ostravská  
- úsek 23. (T: 02.05.2022 - 20.05.2022) - zjednosměrnění ve směru na Podvihov v úseku sil. I/11 Ostravská - MK Tovární 
   - objízdná trasa ve směru od Podvihova/Raduně je vedena po MK Dlouhá na sil. I/11 Ostravská - směr  Opava 
   - objízdná trasa pro vozidla delší 15 m přijíždějící ze směru od Ostravy z důvodu nevyhovujících vlečných křivek - po sil. I/11 Ostravská na okružní křižovatku I/11 x II/461 a zpět po sil. I/11 Ostravská na III/4661 Podvihovská

 

Termín uzavírky

Celkový termín stavebních prací 24.1.2022 - 31.8. 2022

Důvod

Provádění stavebních prací - rekonstrukce kanalizace

Objízdná trasa

Pro uvedené úseky - po silnici I/11 a přilehlých místních komunikacích.