Uzavírky v Opavě - Malé Hoštice

MK Opavská

Výkopové práce v chodníku v prostoru BUS zastávky "Opava, Malé Hoštice, rest."
- uvedená zastávka bude přemístěna na stejnojmennou zastávku MHD na ul. Slezská

MK Dvořákova

Výkopové práce po polovině vozovky
- jednosměrný provoz ve směru na sil. I/56 Opavská
- objízdná trasa po ul. Sportovní a V Zátiší

MK Sportovní

Výkopové práce po jedné straně vozovky
- jednosměrný provoz ve směru na sil. I/56 Opavská v úseku od ul. V Zátiší po sil. I/56 Opavskou
- objízdná trasa po ul. Dvořákova a V Zátiší

MK V Zátiší

výkopové práce na pravé straně ulice
- jednosměrný provoz ve směru od ul. Sportovní po ul. Dvořákova

výkopové práce do poloviny kř. s ul. Dvořákova
- jednosměrný provoz od ul. v Zátiší  po ul. Školní
- objízdná trasa po ul. Školní, Sportovní a sil. I/56 Opavská

MK Školní

výkopové práce na pravé straně ulice
- jednosměrný provoz ve směru od ul. Sportovní po ul. Slezská
- objízdná trasa po ul. Slezská, sil. I/56 Opavská, ul. Sportovní

ul. Dvořákova v kř. s ul. Školní UZAVŘENA
- objízdná trasa po ul. V Zátiší a Sportovní

ul. Školní v úseku Dvořákova - Slezská UZAVŘENA 
- objízdná trasa po ul. Slezská, sil I/56 Opavská a ul. Dvořákova

 

Termín uzavírky

20.06.2022 - 30. 11. 2022 

Důvod

Realizace stavby