Mapové služby

WMS (Web Map Service, webová mapová služba) je standard vyvinutý a dále rozšiřovaný sdružením Open Geospatial Consortium (OGC) pro sdílení geografických dat v prostředí internetu.

Uživatelé mohou jejím prostřednictvím sdílet data aniž by je museli mít na svém počítači nebo serveru.

Všechna data publikovaná prostřednictvím WMS služeb jsou zapracována do mapových aplikacích města Opavy, jejichž seznam naleznete v sekci Mapové aplikace.

 

téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  • mapová služba obsahuje následující tématické vrstvy

tabule dendrologické stezky, stromy s určeným rodem, výsadby stromů, odstraněné stromy, údržba zeleně, významné krajinné prvky, chráněná území, památné stromy, sběrné dvory, kontejnery na třídění odpadu, kontejner na jarní a podzimní úklid, pytlový sběr

  • adresa služby v souřadnicovém systému S-JTSK

https://map.opava-city.cz/waserver/services/wms/wms_zivotniprostredi_jtsk/MapServer/WmsServer?