Město zjišťuje předběžný zájem o koupi zahrádek

Upraveno: 05.04.2021
Ilustrační obrázek

Současní představitelé vedení města stáli před zapeklitou otázkou, jak dostát slibu, který dali veřejnosti jejich předchůdci. Ti totiž na konci volebního období avizovali výstavbu zahrádkářské kolonie na sv. Anně, bohužel bez studie dané lokality. Později provedený geologický průzkum a následných několik vrtů prokázaly, že zde není dostatečný zdroj podzemní vody, který by mohl sloužit pro závlahu zahrádek. Město balancovalo mezi myšlenkou tuto oblast zcela opustit a najít pro daný záměr jinou lokalitu, což ale v rámci možností Opavy není jednoduché. Nebo se přece jen pustit do výstavby na sv. Anně s tím, že k zalévání zahrádek se bude používat voda z vodovodního řadu. Tomu se město chtělo původně vyhnout a to nejen z ekologických důvodů. Stavba se tak navíc i o několik milion korun prodraží, vodu z řadu zde bude muset přivést přípojkou ze vzdálenějších sousedních pozemků.

Nyní chceme zjistit, zda by byl o zahrádky zájem, kdyby je město v lokalitě na sv. Anně na své náklady vybudovalo a následně nabídlo k prodeji.  Prodejní cena za metr čtvereční by se pohybovala okolo pětiset korun,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná. Pokud průzkum ukáže, že je o zahrádky zájem, je město připraveno pustit se do jejich výstavby.

Patříte-li mezi zájemce o koupi zahrádky, vyplňte prosím dotazník níže. Nejedná se o přihlášku, vyplnění dotazníku tedy k ničemu nezavazuje. Poslouží jen jako podklad k rozhodnutí města, zda má vybudování zahrádkářské kolonie na sv. Anně smysl či nikoliv,“ uzavřela Dobrovolná. 

 

Nezávazné zjištění zájmu o případnou koupi zahrádky

V případě, že by statutární město Opava nabízelo k prodeji zahrádky v lokalitě sv. Anna za cenu cca 500 korun za metr čtvereční, měl(-a) bych o koupi takovéto zahrádky zájem. Vyplnění tohoto dotazníku je nezávazné a slouží pouze ke zjištění zájmu. Vyplněním dotazníku nevzniká nárok na koupi zahrádky. Poskytnuté údaje nebudou využity k jiným účelům ani nikde zveřejněny.