Hláska

Hláska, zpravodaj statutárního města Opavy

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Statutární město Opava

Vychází v nákladu 27 000 výtisků 11x ročně, měsíce červenec a srpen jsou koncipovány jako dvojčíslo. O obsahu Hlásky rozhoduje vydavatel. Zpracování textů  a grafiky zajišťuje tiskové oddělení Magistrátu města Opavy. Kontakt hlaska@opava-city.cz.

Pravidla pro zveřejnění článků externích přispěvatelů najdete zde.

Distribuci zajišťuje Magistrát města Opavy. Pokud vám Hláska nebyla doručena, kontaktujte prosím redakci zpravodaje na e-mail: hlaska@opava-city.cz. Nezapomeňte uvést kromě ulice také číslo popisné, aby vaše reklamace mohla být snadněji vyřízena. Děkujeme!

Inzerci do zpravodaje zajišťuje, inzeráty přijímá a zpracovává  Slezské vydavatelství s.r.o.
Web: www.slezske.cz, tel.: 777 786 503.

Rok 2024

 

Rok 2023

 

Rok 2022

 

Archiv