Město vytvořilo pravidla pro vyhrazená parkovací místa

Upraveno: 18.02.2020

Na odboru dopravy magistrátu jsou v této chvíli evidovány tři desítky žádostí o vyhrazené parkovací místo. Lidé si tak chtějí zajistit, že budou moci pohodlně zaparkovat u svých domovů či před sídlem své firmy.

Vzhledem k tomu, že není možné nekoordinovaně přidělovat parkovací místa, rozhodli jsme o vytvoření pravidel. Ta nově stanoví, že je možné pro tyto účely vyhradit maximálně patnáct procent z celkového počtu parkovacích míst na dané ulici,“ uvedl náměstek primátora Daniel Žídek.

V některých lokalitách, jako jsou např. ulice Lidická, Mírová, Veleslavínova či Na Rybníčku, je zájem o vyhrazené parkování obrovský a není zde možné všechny zájemce uspokojit.

Počet parkovacích stání ve městě je omezený, chtěli jsme proto odboru dopravy dát do rukou jakýsi nástroj, aby mohl v jistém čase přestat pro určitá místa karty k vyhrazenému parkování vydávat. Bohužel nelze vyhovět všem žadatelům, na každé ulici vždy musí zůstat přiměřený počet stání, aby zde mohli parkovat zejména občané bydlící v blízkém okolí,“ vysvětluje důvody pro patnáctiprocentní hranici náměstek Žídek.

Za vyhrazené parkovací místo zaplatí zájemci ročně 10 tisíc korun, postiženým, kteří svou žádost doloží lékařským potvrzením, jsou po rozhodnutí rady města přidělena zdarma. Žádosti je možné podávat na odboru dopravy magistrátu města Opavy.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 1.10.2012