Kampaň varuje před nebezpečím hazardu

Upraveno: 25.12.2019
Ilustrační obrázek

Prvních 14 dní v prosinci se mohou občané města Opavy setkat s plakáty upozorňujícími na problematiku hazardního hraní. Plakáty budou rozmístěny v centru města na výlepových plochách, ale také v trolejbusech Městského dopravního podniku Opava. Plakáty jsou graficky zpracovány ve 12 motivech, jejichž autory jsou studenti Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě.

Kampaň „Bezpečný hazard“ upozorňuje na problematiku hraní hazardních her v obecné populaci a snaží se obrátit pozornost občanů města Opavy právě tímto směrem.

Jak vyplývá z Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2018, vydané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti v červnu letošního roku, míra hazardního hraní v dospělé populaci aktuálně roste, především kvůli nárůstu míry hraní číselných a okamžitých loterií. Tento trend je patrný u obou pohlaví a rovněž ve skupině mladých dospělých ve věku 15 – 34 let. Hraní hazardních her je poměrně rozšířeno také mezi dětmi a mládeží. Výrazně častěji hrají chlapci, výjimkou jsou loterie, kde jsou zkušenosti vyrovnané nebo vyšší mezi dívkami. Míra zkušeností s hazardními hrami roste s věkem, a to především u jejich hraní on-line. Skokový nárůst nastává s přechodem na střední školu a s dosažením 18 let, což je zákonná hranice pro účast na hazardních hrách. Míra hazardního hraní je vyšší mezi členy mládežnických sportovních oddílů, kteří často sází prostřednictvím starších sportovních kolegů či trenérů.

Pokud již hovoříme o problémovém hráčství, jehož rizikovost roste v souvislosti s nárůstem hraní hazardních her, je největším problémem pro jednotlivce a jeho blízké zadluženost, ale také narušení vztahu s rodinou. Často se přidružují úzkostně-depresivní poruchy a několikanásobně vyšší výskyt sebevražd než v obecné populaci.  Vzhledem k výše uvedenému je třeba situaci nepodceňovat a narůstající problémy řešit včas. V Opavě se lze obrátit na Adiktologické centrum při PN Opava, Olomoucká 88, tel. 553 695 194, 601 159 047, e-mail. adiktologickecentrumpno@seznam.cz, případně do poradny Krizového a kontaktního centra „Pod slunečníkem“, o. p. s., Hradecká 16, Opava, tel. 553 718 487, e-mail. kkc@podslunecnikem.cz.