Nejlepší školáci Opavy převzali na Hlásce ocenění

Upraveno: 25.12.2019
Ilustrační obrázek
Třináct nejlepších školáků z opavských základních škol včetně těch speciálních převzalo ve čtvrtek 1. března v zasedací síni radnice ocenění z rukou náměstka primátora Josefa Stiborského.

Třináct nejlepších školáků z opavských základních škol včetně těch speciálních převzalo ve čtvrtek 1. března dopoledne ocenění z rukou náměstka primátora Josefa Stiborského. Ještě před oceňováním je ve své pracovně přijal i opavský primátor Radim Křupala. "Jsem pyšný na to, jak šikovné a všestranné žáky v Opavě máme. To, co dokázali, je často neuvěřitelné," řekl při oceňování Josef Stiborský. Oceněné žáky nominovaly samotné základní školy. Kromě pamětních listů obdrželi i upomínkové předměty a peněžní poukázku. Profily oceněných školáků najdete níže. Fotografie z předávání najdete na facebooku města.

 

Bareš Martin (8. třída, ZŠ Havlíčkova)

Martin je aktivní, pracovitý, skromný a velmi rád pomáhá ostatním. V kolektivu je oblíbený, protože umí dobře naslouchat. Při běhu ochotně dělá traséra nevidomým spolužákům. Sport patří mezi jeho velké koníčky, obzvláště je jeho oblíbená jízda na tandemových kolech. V těchto závodech dosáhl opakovaně předních umístění. Mimo jiné se mu podařilo dvakrát vyhrát Silesia bike marathon. Školu reprezentuje ve futsale a byl členem vítězného družstva na letošním integrovaném goalballovém turnaji. V září 2017 se zúčastnil Sportovních her ve slovenské Levoči. Martin se velmi zajímá o politiku a environmentální problémy.

Grigarčíková Sabrina (9. třída, ZŠ E. Beneše)

Cílevědomá, snaživá deváťačka má dobré studijní výsledky. V budoucnu by se chtěla stát političkou. Zúčastňuje se řady vědomostních a sportovních soutěží. Vystupuje jako mluvčí třídy, je předsedkyní žákovského parlamentu, členkou týmu emisařů, členkou opavského Zastupitelstva dětí a mládeže a parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Sabrina reprezentovala Opavu na zasedání mezinárodního parlamentu v Praze. Pomáhala při organizaci Dne stromů, Dne dětí a Ekoplavby. Zúčastnila se maratonu psaní dopisů pro Amnesty International. Mezi její oblíbené předměty patří cizí jazyky. V Londýně získala certifikát v anglickém jazyce, bude usilovat o certifikát v jazyce francouzském. Její vášní je hudba, studuje hru na klavír a na saxofon. Získala diplom primátora města Opavy za výtvarnou soutěž Bílá Opava. Její spolužačky o ní říkají, že je velmi přátelská, má vkus a dokáže se velmi rychle skamarádit. Ochotně pomůže, poradí a projeví zájem o druhé.

Klempár Viktor (9. třída, ZŠaPŠ Slezského odboje)

Viktor působí ve třídě jako nositel pozitivní energie a dobré nálady. Svým kamarádským přístupem a veselou povahou napomohl k dobré adaptaci ostatních žáků na nové podmínky při sloučení tříd. Dokáže se zastat slabších a méně průbojných spolužáků. Ve škole dobrovolně pomáhal organizovat odpolední činnost pro mladší děti. V tomto pololetí třikrát vzorně reprezentoval školu na sportovních turnajích, kde se potkávali žáci běžných škol, společně se sportovci se zdravotním handicapem. Viktor patří mezi žáky s nejlepším prospěchem, o vyučování má zájem, je velmi zvídavý. V deváté třídě začal docházet do čtenářského kroužku, v knihovně si půjčuje knihy různorodého zaměření, zejména knihy o zdravovědě. Podle svých slov by v budoucnu rád pomáhal lidem, a tak se hlásí na učební obor ošetřovatel.

Kurzica David (9. třída, ZŠ Otická)

David vždy dosahoval výborných studijních výsledků. Jeho oblíbenými předměty jsou angličtina, matematika, fyzika a chemie. V těchto předmětech se úspěšně zúčastnil řady soutěží, ať jde o Klokana, Pythagoriády, olympiády, kde vždy obsazoval přední místa nebo byl přinejmenším úspěšným řešitelem. K jeho největším úspěchům patří loňské první místo v okresním kole matematické a fyzikální olympiády. V matematické olympiádě postoupil letos do krajského kola.  David si však nejvíce cení první místo v přírodovědné soutěži na Mendelovu gymnáziu a druhého místa ve Vánoční matematické soutěži na Slezském gymnáziu. David je slušný, skromný, spolehlivý, čestný, má zájem o dění a lidi kolem sebe a kdykoliv je připraven pomoci. Dokáže mít na věci svůj názor a zapojit se do řešení jakékoliv situace, ale co je důležitější, umí i naslouchat. Ve svém volném čase, jako každý v jeho věku, rád hraje počítačové hry, ale také se věnuje turistice, cyklistice a kanoistice. Poslední roky ho zcela pohltila turistická hra geocasting.

Myšák Daniel (9. třída, ZŠ Mařádkova)

Daniel je žákem s vynikajícím prospěchem. Po celou dobu školní docházky prospívá se samými výbornými.  Je klidný, pozorný a vyrovnaný. Ke všem činnostem přistupuje velmi zodpovědně. Jeho skromnost, ochota, milé vystupování a chování je ceněno jak mezi spolužáky, tak i  mezi pedagogy. Danielovými největšími zálibami jsou přírodní vědy, sport a jazyky. K jeho velkým úspěchům patří 3. místo v okresním finále v basketbale, 7. místo ve finále přírodovědné soutěže Velká cena ZOO Ostrava a vítězství v okresním kole Zeměpisné olympiády s postupem do krajského kola. V poslední době reprezentoval školu v okresním kole matematické olympiády a byl účastníkem regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Danielovým přáním je procestovat svět a poznat odlišné kultury.

Řezníčková Anna (ZŠ Vrchní)

Anna je velmi skromná a nenápadná žákyně bývalého devátého ročníku, která vynikala svým talentem a šikovností v mnoha směrech. Právě tento široký záběr dovedností a ochota přijímat různé druhy výzev ji činil tak výjimečnou.  Skvělých výsledků dosahovala nejen ve vědomostních, ale také ve sportovních soutěžích.  Důkazem toho bylo krásné 3. místo v okresním kole chemické olympiády a pěkné umístění v krajském kole, 4. místo v okresním kole dějepisné olympiády a pak 10. místo v kole krajském nebo také 4. místo v olympiádě z anglického jazyka. Anička je také nadanou sportovkyní, získala 3. místo v republikovém finále TeamGym a 3. místo ve sportovní gymnastice v okresním kole. Také se zúčastnila lyžařských závodů, nebo závodů atletických (skok vysoký, daleký). Aktivně se zapojovala do různorodých soutěží a všechny své výhry i prohry přijímala vždy s pokorou a úsměvem.

Sajašová Michaela (9. třída, ZŠ Šrámkova)

Míša je obětavá, kamarádská, vstřícná, ochotná a skromná dívka s příkladnými studijními výsledky. Reprezentuje školu především ve sportovních soutěžích, kde se umisťuje na předních příčkách. Její doménou je florbal a atletika. Ve florbale je výbornou brankářkou. V několika sportovních soutěžích pobírala se svým týmem přední umístění. V roce 2016 a 2017 se dostala do výběru Moravskoslezského a Olomouckého kraje ve florbale v kategorii starších žákyň.  Doposud největšího sportovního úspěchu se dočkala na Olympiádě dětí a mládeže v Brně, kde opět v pozici brankářské jedničky Moravskoslezského kraje dokázala se svým týmem vybojovat 1. místo. O Míšině všestrannosti svědčí její úspěchy s družstvem v Goalballe, přední umístění ve výtvarných soutěžích Dětská mapa Barbary Petchenik nebo celostátní výtvarné Soutěži Litter Less 2. i umístění v soutěži Českého zahrádkářského svazu. Mezi další její záliby patří trénink juda a kreslení henou. Míša má sportovního ducha a vždy hraje fair play.

Svrček Matyáš (8. třída, ZŠ T. G. Masaryka)

Matyáš je neobyčejně aktivní, cílevědomý, vnímavý, velmi pracovitý, spolehlivý a kamarádský. Jde o žáka s mimořádným nadáním, který dosahuje vynikajících výsledků. Ačkoliv je v osmém ročníku, plní teprve sedmý rok povinné školní docházky. Nejvíce ho baví matematika a informatika. Svou školu vzorně reprezentuje v nejrůznějších typech matematických a logických soutěží. Mezi jeho největší úspěchy patří loňské vítězství v celostátním kole matematické soutěže Pangea, v soutěži v programování, skončil v rámci kraje druhý a v celorepublikovém hodnocení pak na nádherném desátém místě. Letos zažil obrovský individuální úspěch coby finalista celostátního kola Logické olympiády v Praze. Matyáš je však i týmový hráč. S družstvem Ostroj ZŠ TGM se zúčastnil First Lego League, kde ve finále Robot game obsadili 4. místo. Ještě lépe si vedl Matyášův tým ve finále Brněnské logické hry (BRLOH), v němž nenašli přemožitele. Vedle základního vzdělávání začal navštěvovat přednášky a cvičení oboru programování na Slezské univerzitě v Opavě. Ve škole rozvíjí své nadání v kroužku robotiky, kde sestavuje roboty a programuje je. Pro zájemce ve škole dokonce vede kroužek programování.

Šenk Richard (9. třída, ZŠ Englišova)

Ríša má vynikající sportovní nadání. Svůj nesmírný talent v kombinací s úžasnou pílí a houževnatostí využívá při reprezentaci školy v atletice i jiných sportovních soutěžích. V roce 2017 byl hlavní oporou družstev školy v Poháru rozhlasu mladšího žactva, Atletickém čtyřboji starších žáků a sportovní gymnastiky základních škol staršího žactva. V soutěžích jednotlivců zvítězil v republikovém finále Poháru rozhlasu ve výšce a dálce, ve sportovní gymnastice i v atletickém čtyřboji vystoupil na 3. místo v České republice, a to i přesto, že byl o 2 roky mladší než jeho soupeři. Rovněž reprezentoval Moravskoslezský kraj na celostátní olympiádě dětí a mládeže v Brně. Zde vybojoval tři zlaté olympijské medaile a stal se nejúspěšnějším sportovcem celé olympiády. V sezoně 2017 se stal mistrem české republiky v pětiboji mladších žáků a vytvořil český rekord. Svými výkony pomohl družstvu starších žáků TJ Sokol Opava, kteří vybojovali titul mistra ČR. V roce 2017 překonal pět okresních rekordů (60 m překážek, skok vysoký, běh na 60 m, pětiboj, čtyřboj). Má velmi přátelskou povahu a vstřícnost, pro které je oblíbený u svých spolužáků i pedagogického sboru. Spolužáci na něm oceňují zejména jeho pohotový smysl pro humor a přátelskou povahu.

Valtrová Michaela (8. třída, ZŠ B. Němcové)

Míša je mimořádnou tvůrčí osobností, je všestranně nadaná, cílevědomá a pečlivá. Od prvních školních krůčků dosahuje vynikajících studijních výsledků a úspěchů v soutěžích. Každoročně se účastní krajského kola logické olympiády a dvakrát absolvovala celorepublikové finále. Účastnila se finále mezinárodní matematické soutěže Pangea. Pravidelně se účastní matematické olympiády a Pythagoriády a umisťuje se na předních místech. K jejím úspěchům patří také přední příčky v Matematickém a Přírodovědném klokanovi. V tomto školním roce zvítězila v soutěži Matematika denně kolem nás. Úspěšná je i v olympiádách zeměpisu, biologie, dějepisu, českém jazyce a v soutěži ZOO Ostrava. Míša je vítězkou okresního kola olympiády v jazyce českém a postupuje do krajského kola. Je zdatným týmovým hráčem, se školním týmem vybojovala 3. místo v soutěži Evropa kolem nás a 1. místo v soutěži Zlatý list. V tomto školním roce se účastní také celostátního soutěžního projektu 100 let Československa – Rodino vyprávěj. Míša velmi ráda kreslí, miluje literaturu, ráda sportuje a tančí. Od šesti let se úspěšně věnuje stepu a scénickému tanci v souboru Puls.

Vaňkát Matěj (9. třída, ZŠ I. Hurníka)

Matěj patří k výborným žákům, který se aktivně zapojuje do mnoha školních i mimoškolních aktivit. Zájem o studium a vzdělání z něj dělá premianta třídy. Je kamarádský, vstřícný a ochotný, ve třídě oblíbený. Má velmi dobré komunikativní schopnosti, velice rád diskutuje, má přehled o společenském a kulturním dění v našem městě i společnosti. Nyní již druhým rokem působí v opavském zastupitelstvu dětí a mládeže. Dlouhodobě navštěvoval ZUŠ Václava Kálika a ZUŠ Háj ve Slezsku, obor housle. Od 6. třídy zpívá v pěveckém sboru Domino. Školu také pravidelně úspěšně reprezentuje v nejrůznějších soutěžích, např. v recitační soutěži Stužkonoska modrá, kde za recitaci Bezručovy básně „Já II“ získal 2. místo, nebo v soutěži na téma lidská práva – Volit či nevolit získal taktéž 2. místo. Opakovaně reprezentoval školu v okresních kolech školních olympiád. Jeho slušné chování a vzorné vystupování může být příkladem pro ostatní žáky.

Vlček Jiří (9. třída, ZŠ Kylešovice)

Jirka je všestranně nadaný, cílevědomý žák se smyslem pro povinnost. V kolektivu je oblíbený, neboť dovede naslouchat a respektovat názory ostatních. Tradičně se stává předsedou třídy, zástupcem třídy při pravidelných setkáních zástupců tříd s ředitelkou školy a dále pak působí v opavském zastupitelstvu dětí a mládeže. Aktivně se podílí na přípravě různorodých akcí v rámci třídy a celé školy. Výborných výsledků dosahuje ve všech studijních oblastech. Dokáže ve vyučování výborně spolupracovat s učiteli, aktivně a věcně se zapojuje do diskuse a prezentuje své rozsáhlé znalosti. O jeho všestrannosti napovídá také jeho pravidelná účast v téměř všech předmětových olympiádách. Úspěšný je ovšem také ve sportu, zpěvu, v recitaci a soutěžích, kde je potřeba manuální zručnost. Ve volném čase rád cestuje, věnuje se horolezectví a jezdí na horském kole, kde při závodech získává často první umístění ve své věkové kategorii. V loňském roce v otevřeném závodě juniorů v extrémních sportech, seriálu závodu Mistrovství ČR Atlas Adventure, získal krásné druhé místo. Kromě těchto adrenalinových zážitků se ovšem také věnuje hře na klavír a zpěvu.

Vrábel Tomáš (9. třída, ZŠ Dostojevského)

Tomáš je úspěšný v rozmatiných oblastech. Jeho výtvarné práce nesou rukopis originality. Netradiční kresbou se mu daří zaujmout porotce. Obrázky měl vystaveny, spolu s díly ostatních žáků, v obchodním centru Breda. Nevynechá žádnou příležitost zúčastnit se sportovních aktivit. Je úspěšný v kolektivních hrách. Reprezentuje školu ve floorballu, boccie, mölkky a goalballu. Jeho zálibou je práce s počítačem, která zaplňuje jeho volnočasové aktivity. Ve škole navštěvuje kroužek moderních digitálních technologií. Nadšení pro tvorbu prezentací Tomáš předvedl na dvoudenní soutěži EkoEnergie 17 smart region v Ostravě. Připravil si práci na téma NeObyčejné stromy. Tomáš patří mezi žáky, kteří vás zaujmou svými charakterovými vlastnostmi. Všichni oceňují jeho empatické chování, obchotu pomáhat ostatním a klid, který kolem sebe v kolektivu šíří. Je snaživý, zodpovědný a kamarádský.