Nejlepší žáci převzali na Hlásce ocenění

Upraveno: 28.11.2019
Patnáct nejlepších školáků z opavských základních škol včetně těch speciálních převzalo ocenění z rukou náměstka primátora Josefa Stiborského. Kromě pamětních listů obdrželi i upomínkové předměty a peněžní poukázku.

Patnáct nejlepších školáků z opavských základních škol včetně těch speciálních převzalo ocenění z rukou náměstka primátora Josefa Stiborského. Kromě pamětních listů obdrželi i upomínkové předměty a peněžní poukázku. Tradiční akce se uskutečnila 24. února na Hlásce.

Profily oceněných:

Dominik Bednář  (9. třída, ZŠ Edvarda Beneše)

Dominik je všestranně nadaný a cílevědomý žák se smyslem pro povinnost. V třídním kolektivu je ochoten pomoci a poradit ostatním. Výborných výsledků dosahuje ve všech studijních oblastech. O Dominikově všestrannosti napovídá také jeho pravidelná účast v předmětových olympiádách. Nejvýraznějším úspěchem poslední doby je 4. místo v regionálním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, 4. místo v Konverzační soutěži ve Šternberku nebo 3. místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce. Je úspěšným řešitelem olympiád v českém jazyce, dějepisu a fyzice. Pravidelně se zúčastňuje soutěže Mladých zoologů a zeměpisné soutěže Eurorebus, ve které reprezentoval školu v celostátním kole v Praze. Ve volném čase se Dominik věnuje studijním aktivitám, rád čte, sportuje, oddechovou činností je pro něj hra na kytaru. Dominikovým plánem do budoucna je složit přijímací zkoušky na gymnázium a vystudovat právnickou fakultu.

Alžběta Černá (9. třída, ZŠ Ilji Hurníka)

Alžběta patří k nejlepším žákům školy, je dlouhodobě premiantem třídy s vysokou studijní morálkou a velkou šíří školních i mimoškolních aktivit. Zpívá v pěveckém sboru Domino při ZŠ I. Hurníka, korepetuje a doprovází na klavír pěvecký sbor Sluníčka, navštěvovala 10 let ZUŠ Opava, obor klavír, věnuje se baletu a modernímu tanci a navštěvovala také výtvarný obor ZUŠ Opava. Pravidelně se zúčastňuje okresních kol vědomostních olympiád z českého jazyka, dějepisu a německého jazyka. Zúčastnila se výtvarné soutěže Kreslím, kreslíš, kreslíme, literární soutěže Čertovské pohádky a dalších. Účinkuje ve Slezském divadle v Opavě v představení Tosca a Mrazík. Je členkou mažoretek Charlie, získala ocenění na mistrovství republiky i světa (1., 2., 5., 7. místo). Reprezentuje školu ve sportovních soutěžích.

Jana Černá (7. třída, ZŠ Vrchní)

Jana je velmi skromnou a nenápadnou žákyní, která ovšem vyniká svým talentem a šikovností v mnoha směrech. Skvělých výsledků dosahuje nejen ve vědomostních, ale také ve sportovních soutěžích. Důkazem toho je 1. místo v matematické olympiádě, 2. místo v republikovém finále „O nejlepší pohybovou skladbu“, 2. místo v okresním i krajském finále ve sportovní gymnastice, na okresní úrovni pak 2. místo v plavání a ve stolním tenise. Také mimo školu slaví velké úspěchy, a to dokonce na světové úrovni, jako je 4. místo na Mistrovství světa ve stepu. Aktivně se zapojuje do různorodých soutěží a všechny své výhry i prohry přijímá vždy s pokorou a úsměvem. Co však Jana miluje nejvíc, je malování, kterému by se ráda věnovala i v budoucnosti. Půjde-li svou cestou jako doposud, bezpochyby se jí její sny vyplní.

David Dehner (8. třída, ZŠ Havlíčkova)

David prožil velmi úspěšný sportovní rok. Třikrát v řadě se umístil na stupních vítězů na mezinárodních turnajích v šachu v Bratislavě, Olomouci a v Praze. Tyto úspěchy jsou jistě odměnou za pravidelný trénink v rámci školního šachového kroužku a za lásku k této hře. David kromě sportovních úspěchů reprezentoval školu na dopravní soutěži, kde obsadil první příčku. Svým pozitivním postojem přispívá k dobrému klimatu třídy.

Martin Dzida (9. třída, ZŠ Opava-Kylešovice)

Martin je klidný, pozorný a vyrovnaný. Patří mezi žáky s všestranným nadáním. Ke všem činnostem přistupuje velmi zodpovědně, stále si zachovává svou vrozenou skromnost. Již od útlého dětství se na vysoké úrovni věnuje sportu, a to florbalu a stolnímu tenisu. Ve stolním tenise neprohrál v letošním krajském finále ani jediný zápas a výrazně tak přispěl ke 4. místu družstva školy. Na mistrovství republiky ve stolním tenise získal se svým družstvem výborné 3. místo. V loňském roce Martin dopomohl florbalovému týmu až do kvalifikace o republikové finále. V těchto sportech zaznamenal také nejlepších výsledků v soutěžích za školu. Martin sbírá úspěchy také ve vědomostních soutěžích a olympiádách, jichž se pravidelně účastní ve školních a okresních kolech. Jeho oblíbenými předměty jsou dějepis, zeměpis a matematika.

Jiří Heralt (9. třída, ZŠ B. Němcové)

Jirka je mimořádná, tvůrčí osobnost. Aktivně a ochotně se účastní akcí školy, ze kterých pravidelně pořizuje videozáznamy, které edituje a umísťuje na stránky školní televize, jejichž je tvůrcem. Je spoluautorem dokumentu „Co se děje po smrti“, dokumentu o Opavě a připravuje dokument o historii ZŠ B. Němcové. Rovněž tvořil videospot ,,Mladí volí“ (kamera, střih) a je spolutvůrcem webových stránek pro organizaci Návrat. Patří do týmu Televize Božka. K jeho dalším posledním úspěchům patří například první místo za tvorbu webové stránky na 11. ročníku počítačové soutěže Bajtík, cena odborné poroty a 2. místo obecenstva za webovou aplikaci na procvičování anglických slovíček či 3. místo v okresní soutěži Programování. Rád by pokračoval ve studiu na střední škole se zaměřením na informační technologie. V budoucnu by si přál pracovat jako programátor.

Adéla Hluchá a Tereza Hluchá (9. třída, ZŠ Englišova)

Dvojčata Adéla a Tereza jsou výborné žákyně, které vynikají jak v učení, tak ve sportu. Po celou dobu školní docházky prospívají se samými výbornými. Jsou cílevědomé, svědomité a aktivní. Mají velký všeobecný přehled a umí vystupovat na veřejnosti. Pro svou spolehlivost, pečlivost, ochotu a kamarádství jsou oblíbené jak vyučujícími, tak vrstevníky. Dokáží se radovat z úspěchů spolužáků, respektují daná pravidla a chápou svou zodpovědnost za práci skupiny. Dívky jsou oporami školního týmu v míčových hrách (basketbale, volejbale, florbalu), výborné plavkyně i lyžařky. Zejména v běžeckých soutěžích, ze kterých mají nejen spoustu cenných medailí, ale i mistrovské tituly. Jsou mistryněmi Evropy v přespolním běhu základních škol, dvojnásobné vítězky celostátního Poháru rozhlasu (Adéla je i vítězkou v jednotlivcích, Terka je 3. nejlepší v ČR). Dvakrát dosáhly na pohár pro mistryně ČR ZŠ v přespolním běhu, obě mají ve sbírce i titul mistryň ČR v atletice na dráze. Adéla je i mistryní ČR na 1500 m žákyň v hale a v současnosti dokonce vede české tabulky na této trati dorostenek.

Jana Hopjanová (7. třída, ZŠ Šrámkova)

Jana je všestranně nadaná v oblasti výtvarné tvorby, je skvělou fotografkou, malířkou, sochařkou, ilustrátorkou, avšak nejvíce se její talent projevil v grafice. Jana je autorkou většiny školních plakátů a pozvánek, její ilustrace nyní zdobí i knihu vydanou Moravskoslezským krajem nazvanou „Říkanky o zvířátkách a květinách“. Jana je členkou školního Ekotýmu. Druhou velkou zálibou je botanika a péče o zahradu. Její znalost rostlin jí přinesla první místo v okresním kole vědomostní soutěže Mladý zahrádkář a 3. místo v národním kole této soutěže v Praze. Mezi největší úspěchy ve výtvarných celostátních a mezinárodních soutěžích patří: Cena primátora města Havířova 2014 – nejvyšší ocenění v mezinárodní soutěži dětské grafiky s názvem Krásná jako kvítka, Zlatý diplom udělený za nejlepší práci v soutěži „Slovanské jaro 2015“ pořádané v litevském Vilniusu, první místo a zlatý pohár v mezinárodním projektu Mene Tekel 2016 v Praze, medaile Lidické růže – nejvyšší ocenění v prestižní mezinárodní soutěži výstava Lidice 2016 (soutěže se zúčastnilo přes 18 tisíc dětí z celého světa) a další. V Opavě máme trolejbus s jejím obrázkem nazvaný Opasaurus.

Silvie Hrinová (9. třída, ZŠ a PŠ Slezského odboje)

Silva je veselá, milá a přátelská dívka. Mezi spolužáky je velice oblíbená pro svou kamarádskou povahu. Po celou dobu školní docházky dosahuje pěkných výsledků a reprezentuje školu ve většině sportovních soutěží. Každoročně se účastní sportovních her mládeže v lehkoatletickém čtyřboji, v loňském roce se probojovala až do republikového kola, kde se umístila na nádherném 2. místě. Silva má citlivou povahu, je empatická. Ráda tráví čas v přírodě, ve volném čase jezdí na koni a s chutí se stará o své zvířecí kamarády.

Karel Chwistek (9. třída, ZŠ Otická)

Karlovo jméno se v souvislosti s úspěchy žáků v soutěžích objevuje nejčastěji. Asi zatím nenarazil na nic, co by mu nešlo. Jeho doménou jsou přírodní vědy, zvláště matematika. Zlomky, rovnice, derivace, sinus, cosinus, deskriptiva – to jsou pojmy, které pro něj mají zcela jasný obsah. Jeho svět jsou čísla, nejen ve škole, na soutěžích, ale i ve volném čase. Relaxuje u počítačových her, našel zálibu ve florbalu. Mnohem déle však zůstává věrný šachovým partiím, při tazích s 16 figurami uplatňuje své kombinační schopnosti a logické uvažování, ale také rozvahu a trpělivost. Karel pravidelně stojí na stupních vítězů v olympiádách z matematiky, fyziky, pythagoriádě, přírodovědném klokanovi a mnoha dalších. V letošním školním roce vybojoval úžasné 3. místo v celostátním kole logické olympiády, postoupil do krajského kola matematické olympiády v kategorii žáků 9. tříd a také gymnázií a vybojoval postup do celostátního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Ve sciotestech byl nejlepším žákem v Moravskoslezském kraji v matematice a všeobecných studijních předpokladech.

Kateřina Michalisková (9. třída, ZŠ B. Němcové)

Kateřina je mimořádnou tvůrčí osobností, oblast jejích zájmů je velmi široká. Kromě práce ve školní Televizi Božka, kde píše scénáře, moderuje a podílí se na aktualizaci webových stránek, působí jako šéfredaktorka školního časopisu Podlavičník. K nejvýznamnějším příspěvkům do televizních zpráv patří filmové dokumenty „Co se děje po smrti“, dokument o Opavě a připravuje dokument o historii ZŠ B. Němcové. Pracuje v týmu emisařů v projektu Emise. Rovněž je členkou Opavského zastupitelstva dětí a mládeže a členkou Parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Pracovala v projektu „Úsměváři“, pořádala akci „Obejmutí zadarmo“. Je spolutvůrkyní webových stránek organizace Návrat. Byla organizátorkou akce Amnesty International v maratonu psaní dopisů. Je tvůrcem videospotu ,,Mladí volí“ (scénář, organizace, střih). Kateřina hraje na klavír a je členkou pěveckého sboru. Miluje tenis a sport. Jejím cílem je vystudovat lékařskou fakultu.

Jan Neugebauer (9. třída, ZŠ Mařádkova)

Honza po celou dobu školní docházky prospívá se samými výbornými, je premiantem třídy. Honza je pracovitý, má snahu dosáhnout co nejlepších výsledků. Vyniká svojí všestranností. Každoročně reprezentuje školu ve sportovních, vědomostních i výtvarných soutěžích. Pravidelně se umísťuje na předních místech ve školních kolech olympiád. Úspěšný je také ve sportu. Soutěží v basketbale, florbale, atletice i plavání. K největším úspěchům, kterých dosáhl v okresních a krajských kolech soutěží, patří: 1. místo ve finále Soutěže mladých zoologů, 2 místo v krajském finále v basketbale, ocenění za nejlepší video v Přírodovědné soutěži Mendelova gymnázia. Ve svém volném čase se věnuje sportu, především basketbalu, ve kterém získal mnohá ocenění. Pyšní se titulem mistr ČR, byl ve výběru reprezentačního týmu, vybojoval několik medailí z turnajů. Mezi své záliby řadí i kreslení.

Tereza Pchálková (9. třída, ZŠ T. G. Masaryka)

Tereza je aktivní, cílevědomá a všestranně nadaná žákyně, která během celé školní docházky dosahuje výborných výsledků. Své tvůrčí, komunikační a organizační schopnosti a dovednosti aktivně uplatňuje v Žákovské radě školy. Druhým rokem je členkou Opavského zastupitelstva dětí a mládeže. Školu reprezentovala v řadě vědomostních, uměleckých a jazykových soutěží. Mezi její největší úspěchy patří vítězství v okresním kole týmové přírodovědné vědomostní soutěže Gymkom, finálová účast v soutěži Velká cena ZOO a účast v okresním kole chemické soutěže. Zúčastnila se také olympiád z českého a anglického jazyka. Své kreativní umělecké schopnosti využila v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice, dále v soutěži Kreslíš, kreslím, kreslíme. Od druhé třídy navštěvuje výtvarný obor na ZUŠ. Mezi její zájmy dále patří četba. Čte nejen knihy psané mateřským jazykem, ale i v angličtině.

David Šafařík (8. třída, ZŠ Dostojevského)

David ušel velký kus cesty. Nejenže se naučil překonávat svůj handicap, ale rozvinul také své schopnosti a předpoklady, které ho dělají výjimečným. O tom svědčí jeho účast ve výtvarných, hudebních, ale i sportovních aktivitách organizovaných nejen na půdě školy. A právě houževnatost a hezká ocenění v soutěžích jsou důvodem k jeho nominaci. Výtvarným zpracováním tématu soutěže „Šťastné stáří očima dětí“ se mu v letošním školním roce podařilo umístit na stupni nejvyšším, cenu převzal od předsedy poroty, akademického malíře Kristiána Kodeta. Trvale dosahuje výborných výsledků v oblasti sportovních aktivit. Ve většině sportovních soutěží, kterých se zúčastní, obsazuje přední místa. S plným nasazením reprezentuje školu v přátelských utkáních ve florbalu, boccii, mölkky, goalballu a plavání. Rád zpívá a vystupuje s ostatními spolužáky při různých příležitostech. Je členem Spolku dobrovolných hasičů. K tomu všemu se mu daří svědomitě plnit školní povinnosti.

Fotografie z ocenění najdete na facebooku města (klikněte zde)