Připomínkování 4. Komunitního plánu na období 2017 - 2021

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Opavy v rámci agendy komunitního plánování sociálních služeb připravil ve spolupráci s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb na území města Opavy již čtvrtý komunitní plán, tentokrát na období 2017 – 2021. Plán udává ucelený přehled o sociálních službách a dalších aktivitách dostupných pro občany města a obsahuje rovněž opatření, která povedou k naplnění stanovených cílů v sociální oblasti (např. výstavba pobytových zařízení pro seniory, zabezpečení rodin s dětmi, osob se zdravotním postižením aj.).

Všechny, kterých se problematika dotýká, a chtěli by ovlivnit podobu tohoto strategického dokumentu, vyzýváme k jeho připomínkování. Své připomínky můžete zasílat na e-maily monika.machacova@opava-city.cz či monika.svrckova@opava-city.cz, případně sdělit telefonicky na čísle 553 756 617 anebo vepsat do připraveného formuláře v Městském informačním centru, a to nejpozději do středy 8. března.

Ke stažení