Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2008-2010 za rok 2010

Předmětem této zprávy je zhodnocení třetího roku realizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2008 - 2010 (dále jen Komunitní plán). Komunitní plán byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v pěti pracovních skupinách, v rámci organizační struktury procesů komunitního plánování ve městě Opava. Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2008-2010 za rok 2010 vzalo na vědomí zastupitelstvo města dne 2.5.2011.

Ke stažení