Návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014 - 2016

Proces sběru připomínek tohoto dokumentu probíhá od 11.10.2013 do 01.11.2013.

Své připomínky mohou občané zasílat poštou, elektronicky, nebo osobně na níže uvedených kontaktních a konzultačních místech a jednáních pracovních skupin. 1. Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné prostudování materiálu a podání připomínky. 2. Konzultační (informační) místo slouží zároveň pro podávání informací k předkládanému materiálu. 3. Na všech kontaktních a konzultačních místech jsou k dispozici písemné materiály a připomínkovací formuláře. 4. Všechny připomínky musí mít písemnou formu a musí být podány na připomínkovacím formuláři. 5. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno zaslat poštou (Magistrát města Opavy, odbor sociálních věcí, Horní náměstí 69, 746 26 Opava), odeslat elektronicky (komunitni.planovani@opava-city.cz), na obálce uvést: Komunitní plánování. Nebo osobně předat na kontaktní a konzultační místa do označených schránek. 6. Elektronické připomínkování se řídí stejnými pravidly. Materiál a připomínkovací formulář je na www.opava-city.cz/komunitni-planovani/. 7. Všechny došlé připomínky jsou evidovány v knize připomínek. 8. Vypořádání připomínek je zveřejněno a stane se přílohou komunitního plánu. Konzultační místo Návrhu 3. komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014 – 2016 v období : od 11. 10.2013 do 01. 11. 2013 vždy pondělí a středa od 15.00 hod do 17.00 hod. Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy, pracoviště Krnovská 71C, kancelář komunitního plánování (přízemí, dveře č. 116) Telefonické konzultace pro občany města Opavy: tel. 553 756 617. Kontaktní místa Návrhu 3. komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014–2016: - Magistrát města Opavy - odbor sociálních věcí, Krnovská 71C, Opava - Městské informační centrum, Horní náměstí 67, Opava - Úřad práce – Infocentrum, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí , Opava - Knihovna Petra Bezruče - studovna, Nádražní okruh 27, Opava - Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava - Charita Opava - Občanská poradna, Kylešovská 10, Opava

Ke stažení