Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2008 - 2010 za rok 2009

Předmětem Souhrnné zprávy o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2008 – 2010 (dále jen souhrnná zpráva), je zhodnocení druhého roku realizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2008 – 2010.

Podklady pro souhrnnou zprávu byly zpracovány koordinační skupinou a jednotlivými pracovními skupinami - Péče o děti a rodinu, Péče o osoby se specifickými sociálními problémy, Péče o osoby se zdravotními problémy, Péče o národnostní menšiny, Péče o seniory. Při získávání podkladů postupovaly jednotlivé pracovní skupiny dle zadání, s využitím vzoru (viz. Komunitní plán str. 10).

Ke stažení