Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013 za rok 2011

Předmětem této zprávy je zhodnocení prvního roku realizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2011 - 2013 (dále jen Komunitní plán). Komunitní plán byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v pěti pracovních skupinách, v rámci organizační struktury procesů komunitního plánování ve městě Opava.

Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013 za rok 2011 vzalo na vědomí zastupitelstvo města dne 23.04.2012.