Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013

Předmětem této zprávy je zhodnocení realizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2011 - 2013 (dále jen Komunitní plán). Komunitní plán byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách, v rámci organizační struktury procesů komunitního plánování ve městě Opava. Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013 vzalo na vědomí zastupitelstvo města dne 28.04.2014.