Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO za období 2008-2010

Předmětem této zprávy je zhodnocení realizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2008 - 2010 (dále jen Komunitní plán).

Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO za období 2008-2010 vzalo na vědomí zastupitelstvo města dne 2.5.2011.