Některé volební místnosti budou jinde

Upraveno: 08.09.2020
Ilustrační obrázek

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 2. a v sobotu 3. října. Došlo u nich k několika změnám u volebních místností, kde mohou lidé odevzdat své hlasy. Volební okrsky č. 1, 4 a 8 se pro tyto volby otevřou na Mendelově gymnáziu na ulici Komenského. Volební okrsek č. 6 se přesunul do budovy Slezského gymnázia, přičemž vstup je z boku na Těšínské ulici, a volební okrsek č. 9 se bude nacházet v budově ZŠ Boženy Němcové. Volební místnost okrsku č. 14 se vrací zpět na Střední průmyslovou školu stavební na Mírové ulici.

Nejste-li si jisti, kde máte volit, využijte aplikaci, kterou naleznete na webu města. Po zadání adresy vašeho bydliště vám poskytne informaci, kde přesně se vaše volební místnost nachází. Všechny volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

„Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jehož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství, jinak mu nebude hlasování umožněno,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Sordyl a upozornil, že volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek do obálky, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácností nejpozději 29. září.

Chcete volit jinde? Vyřiďte si voličský průkaz

Každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může již nyní požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Volič však může hlasovat pouze na území Moravskoslezského kraje, je-li přihlášen k trvalému pobytu v tomto územním obvodu. Není možné hlasovat v jiném kraji nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech. „O vydání voličského průkazu je možné zažádat poštou. Žádost musí však mít úředně ověřený podpis. Dále je možné podat žádost prostřednictvím datové schránky. Obojí musí být doručeno nejpozději do pátku 25. září,“ poznamenal Petr Sordyl s tím, že majitelem datové schránky musí být přímo volič. Má-li volič trvalý pobyt v Opavě a podá žádost osobně na ohlašovně magistrátu, pak pro něj platí nejzazší termín – středa 30. září do 16 hodin.

Průkaz si může volič vyzvednout osobně, nebo jej úřad může vydat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žádajícího o vydání voličského průkazu. Třetí možností je voličský průkaz zaslat. „Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát,“ připomněl na závěr vedoucí vnitřních věcí.

Bližší informace týkající se voleb naleznete na webu města nebo na webu Ministerstva vnitra.

Anna Sotolářová
Tiskové oddělení