Poděkování dárcům

Děkujeme všem lidem (např. Mgr. Calabri z Opavy, p. Rovňaníková z Opavy, p. Kuča z Melče, Menšíkovi z Opavy, p. Merz z Opavy, p. Konečná z Opavy,  Blachutovi + Novákovi z Opavy, p. Totka z Dolního Benešova, p. Beková z Opavy, p. Uvírová z Loděnice, p. Bartesková z Velkých Hoštic, p. Kalusová ze Slavkova, Benešovi z Velkých Heraltic, Majtnerovi z Opavy, p. Skupienová z Opavy, Schaffartzikovi z Malých Hoštic, p. Šímová z Opavy, P. Rechbergová z Opavy, p. Reclíková z Opavy, p. Kurková ze Štěpánkovic, p. Daková z Opavy, P. Herudková ze Štěpánkovic, p. Šrámek z Opavy, Vehoštví ze Sudic), základním (např. ZŠ Mokré Lazce, ZŠ Kylešovice, ZŠ Hradec nad Moravicí, ZŠ Malé Hoštice, ZŠ Otická, ZŠ Oldřišov), mateřským školám (např. MŠ Neumannova) a  organizacím (např. Mars Czech s.r.o., OPATHERM a.s., ESKON s.r.o., KRMÍM KVALITNĚ s.r.o., Opavská kulturní organizace, p.o. – Benefiční koncert, Domov mládeže Opava+ZOOBOUTIQUE Olomoucká,  BILLA, spol. s r.o., SUPER ZOO Opava, 12. oddíl DOHODA – Podvihov - Skauti) a všem anonymním dárcům,  kteří nás podpořili nebo podporují pravidelně finančními dary nebo krmivem či dobrotami pro naše čtyřnohé kamarády.

 

Pokud byste chtěli finančně přispět na provoz našeho útulku, můžete tak učinit na čísle účtu:

Česká spořitelna, číslo účtu 19-1842619349/0800, var. symb. 9209000001