Nápady pro Opavu

Do Nápadů pro Opavu se přihlásilo 17 projektů

O letošní ročník opavských Nápadů pro Opavu je velký zájem. Do pondělí 2. března, kdy byla uzávěrka přihlášek, občané podali 17 nápadů. „Možná se budu opakovat, ale jsem upřímně ráda, že Opavanům není jejich město lhostejné a že se chtějí stále aktivně zapojovat do jeho zvelebování prostřednictvím našeho participativního rozpočtu. Nápady pro Opavu jsou zkrátka aktivitou, která má smysl a zaslouží si stálou podporu vedení města. Těším se, až budou jednotlivé projekty představeny a veřejnost o nich bude moci hlasovat,“ řekla 1. náměstkyně primátora Hana Brňáková. Zatím není jasné, kolik z přihlášených projektů se posune do veřejného hlasování, aktuálně nápady procházejí první fází kontroly. „Jednotlivé nápady musíme zkontrolovat, zda splňují všechny podmínky formálních náležitostí. Už teď víme, že některé předkladatele vyzveme k doplnění,“ vysvětlila Veronika Bittová z odboru rozvoje města a strategického plánování.

Letos město na tyto projekty vyčlenilo rekordních 1,5 milionu korun, jen pro srovnání na první ročník šlo 300 tisíc korun. Další změnou je rozdělení na „malé“ do 100 tisíc korun a „velké“ projekty od 101 do 400 tisíc korun.

Hlasování o nápadech, které prošly všemi fázemi hodnocení, bude probíhat pouze elektronicky, a to na webových stránkách statutárního města Opava www.opava-city.cz v termínu od pondělí 1. června 12 hodin do pondělí 15. června 12 hodin. Každý může dát 1 hlas. Statutární město Opava zřídí v rámci Turistického informačního centra veřejné hlasovací místo, na kterém mohou v rámci úředních hodin hlasovat lidé, kteří nemají přístup k internetu.  

Konečné výsledky budou zveřejněny v úterý 16. června ve 12 hodin na webu a facebooku města.

Úspěšné projekty se budou realizovat od 1. července do 31. prosince 2021. 

Ke stažení