Nápady pro Opavu 2022

Od 17. ledna spouštíme formulář pro podávání Vašich Nápadů pro Opavu. Rozpočet pro Nápady pro Opavu zůstal stejný jako v loňském roce, tedy 1,5 milionu korun. Zachováno rovněž zůstalo také rozdělení na „malé“ projekty do 100 tisíc korun a „velké“ projekty od 101 do 400 tisíc korun.

Přihlásit se rovněž mohou i neúspěšné projekty z předchozího ročníku, s tím že veškeré podklady musí být aktuální. Projekty situované do městských částí nebo týkající se městských příspěvkových organizací musí mít kladné stanovisko starosty či ředitele organizace. Předkladatel musí mít 15 a více let a může předložit pouze jeden nápad.

Níže se můžete seznámit se základními údaji o výzvě Nápady pro Opavu, jejím celkovým zněním a také s jednotlivými přílohami.

Vyhlašovatel výzvy: Statutární město Opava (dále jen „město“)
Celková finanční alokace výzvy: 1.500.000,- Kč

  • malé projekty do 100.000,- Kč
  • velké projekty 101.000,- Kč – 400.000,- Kč

Zahájení příjmu nápadů: 17. 1. 2022 od 12:00 hod
Ukončení příjmu nápadů: 1. 3. 2022 do 12:00 hod včetně
Veřejné hlasování: 1. 6. 2022 od 12:00 hod do 15. 6. 2022 do 12:00 hod.
Zveřejnění výsledků hlasování: 16. 6. 2022 od 12:00 hod.
Zahájení realizace nápadu: nejdříve od 1. 7. 2022
Ukončení realizace nápadu: 31. 12. 2023
Místo realizace nápadu: území statutárního města Opava, majetek nebo pozemky ve vlastnictví města