Svoz bioodpadu se obnoví v dubnu

Svoz bioodpadu se obnoví v dubnu

Na území města byl vloni zahájen svoz bioodpadu. Hlavní motivací pro tento krok je v maximální možné míře zamezit ukládání bioodpadu na skládku, a současně tak snížit i množství ukládaného směsného komunálního odpadu. „Kromě environmetálních důvodů, které považujeme za velmi důležité, je zde také důvod ekonomický. Už v současné době je ve stávající legislativě uzákoněný zákaz ukládat směsný komunální odpad na skládky s termínem od roku 2024,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková a dodala, že nevíme, jaké změny přinese dlouho očekávaná připravovaná novela zákona o odpadech. „Jisté je pouze to, že bude kladen stále větší důraz na důsledné třídění komunálního odpadu tak, aby směsný komunální odpad byl tvořen pouze dále nevyužitelnými složkami odpadů a pro tento účel bude zákon obsahovat také ekonomické nástroje,“ doplnila vedoucí.

Svoz odpadu v letošním roce bude probíhat od 1. dubna do 15. listopadu v lichých týdnech na území města a v městských částech Zlatníky a Milostovice, v sudých týdnech pak ve zbývajících městských částech podle níže uvedeného harmonogramu.

Ještě svoji bionádobu nemáte?

Nádoby jsou stále k dispozici a lze si je vyzvednout v technických službách na Těšínské ulici 71 kdykoliv v pracovní dny mezi 6–14 hodinou, popř. po předchozí domluvě s pracovníky technických služeb na tel.: 553 759 124. Podmínkou je podání žádosti na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, a to buď telefonicky na čísle 553 756 872, 874, 875, písemně, nebo lze využít webový formulář.  „Vzhledem k tomu, že se jedná o systém, který má návaznost na svoz směsného komunálního odpadu, kde platí pravidlo, že pro jednu nemovitost, kde bydlí 1 až 4 osoby, je přiřazena jedna nádoba a pro vyšší počet osob se počet nádob adekvátně navyšuje, lze podle stejného pravidla žádat také o dostatečný počet bionádob. Počet nádob není tudíž vázán na počet bytů, rodin a podobně,“ upozornila Marie Vavrečková.

Co patří do bionádob?

Jednoduše řečeno: do bionádob lze dávat veškerý bioodpad vyjma živočišných produktů. Jedná se o listí, plevel, padané ovoce a zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny. Ve velkých kompostárnách se dosahuje vyšší teploty na delší dobu, a proto není třeba mít obavu z ořechového listí, plesnivých slupek apod. Nepatří tam však nepodrcený dřevní odpad. Větší množství zeleně, případně silnější větve z ořezu stromů a keřů nakrácené na délku cca 1 m přijímají proto i nadále sběrné dvory na ulicích Bílovecká, Hálkova a Přemyslovců.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU

Liché týdny

Pondělí

Arnošta Rychlého, 28. října, Čapákovo náb., Čechova, Černá, Dobrovského, Erbenova, Fifejdy, Filípkova, Fügnerova, Fürstova, Hillova, Hlučínská, Holasická, Hořicova, Hozovo nábřeží, Chelčického, Junácká, Kálikova, Klicperova, Kolofíkovo náb., Kostelní, Mlčochova, Na Bahně, Na Nábřeží, Na Nivě, Na Pastvisku, Na Potůčku, Nákladní, nám. Osvoboditelů, Ochranova, Partyzánská, Pekařská, Pod Lukami, Příčná, Raškova, Ratibořská, Resslovo nábřeží, Rolnická, Solná, Tomáškova, U Cukrovaru, U Dráhy, U Dubového mlýna, U Jezera, U Lučního mlýna, U Mlýnka, U Potoka, U Švédské kaple, Válečkova, Vítečkova, Vojanova, Vrchlického, Vrchní, Wolkerova, Za Humny

Úterý

Alšova, Boční, Bochenkova, Bruntálská, Hany Kvapilové, Hranička, Kotršova, Kozí, Křižíkova, Mahenova, Mánesova, Mařádkova, Mostní, Myslivcova, Na Valech, Nadační, nám. Sv. Hedviky, nám. Sv. Trojice, Neumannova, Okruhy, Olomoucká, Otáhalova, Pavlovského, Písková, Prok. Holého, Přemyslovců, Rybářská, Sadová, Slavkovská, Slepá, Stará silnice, Stojanova, Stypova, Šebelova, Šeděnkova, U Hliníku, U Lesíka, U Opavice, U Pevnůstky, U Střelnice, U Trojice, Žerotínova, Žižkova

Středa

Bezručovo nám., Březinova, Čapkova, Čajkovského, Dostojevského, Dukelská, Englišova, Gagarinova, Gogolova, Gorkého, Horovo nám., Husova, Jasmínová, Joy Adamsonové, Karafiátová, Karolíny Světlé, Krnovská, Květinová, Leknínová, Lidická, Liliová, Máchova, Mírová, Na Rybníčku, Nerudova, Ondříčkova, Palackého, Popská, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rooseveltova, Rybova, Slámova, Sluneční, Sokolovská, Statková, Stratilova, Strossmayerova, Šafaříkova, Šeříková, Šípková, Tolstého, třída Spojenců, Tulipánová, Vančurova, Vaškovo náměstí, Veleslavínova, Vyhlídalova, Zacpalova, Zborovská

Čtvrtek

8. května, Balbínova, Bartoníčkova, Bauerova, Bílovecká, Bož. Němcové, Budišovská, Česká, Dánská, Divišova, Dolní schody, Gudrichova, Heydukova, Hlavní, Hobzíkova, Holečkova, Horní schody, Hradecká, Jabloňová, Janská, Josefská, Joži Davida, Jurečkova, K Moravici, Kampelíkova, Kroftova, Lomená, Lukešova, Lužická, Malá, Mařákova, Mendlova, Merklasova, Mezi Brahy, Na Dolní hrázi, Na Horní hrázi, Na Pomezí, Na Prachovníku, Na Vyhlídce, Osvobození, Otická, Palisova, Písecká, Procházkova, Příkrá, Ruská, Rybníky, Slovenská, Sladkého, Staňkova, Švestková, Třešňová, Tylova, Tyršova, U Cihelny, U Hřbitova, U Hřiště, U Panského mlýna, U Zastávky, Úvoz, Vaníčkova, Věnc. Hrubého, Višňová, Vrbova, Wintrova, Zahradní, Ztracená, Zukalova

Pátek

Anenská, Heritesova, Jateční, Jiráskova, Komenského, Kylešovská, Mlýnská, Na Dolním poli, Nádražní okruh, Ovocná, Polní, Těšínská, U Panského dvora, MČ Zlatníky, MČ Milostovice

Sudé týdny

Pondělí

Suché Lazce, Vlaštovičky, Jarkovice

Úterý

Komárov, Podvihov, Komárovské Chaloupky, Vávrovice, Držkovice, Palhanec, Karlovec

Pátek

Malé Hoštice, Pusté Jakartice

 

logo Evropské unie

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.