Opava uspěla se žádostí o dotaci na kompostéry

Upraveno: 08.04.2021
Ilustrační obrázek

V rámci snahy o snížení množství směsného komunálního odpadu se městu Opava podařilo uspět s žádostí o podporu z Evropských fondů. Díky dotaci bude moci pořídit 830 kompostérů, které budou následně rozdány zájemcům.

„Nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Podle velikosti pozemků zájemců o kompostéry budeme soutěžit tři velikosti kompostérů,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jiří Vaníček a dodal, že v případě úspěšného výběru předpokládá, že kompostéry budou k dispozici ve druhé polovině letošního roku. „Umožníme tak občanům organickou hmotu zachovat na jejich pozemcích a nebude nutné s touto cennou surovinou nákladně manipulovat jako s odpadem,“ připomněl náměstek Michal Jedlička, do jehož gesce spadá životní prostředí. Kompostéry budou na 5 let zapůjčeny a poté bezplatně přenechány vypůjčitelům. Zájemci, kteří se hlásili v rámci průzkumu vloni v červnu, jsou již v evidenci. Ti noví mohou vyplnit dotazník.

Žádosti o kompostér budou přijímány pouze touto cestou, nikoliv telefonicky či e-mailem. Rozhodovat bude pořadí odeslání dotazníku až do vyčerpání počtu. Po obdržení kompostérů od dodavatele bude odbor životního prostředí zájemce informovat s využitím poskytnutých kontaktních údajů.

Dále městu Operační program Životní prostředí dotačně přispěje na nákup boxu, do kterého budou moci občané nonstop vkládat přebytečné knihy, například z pozůstalostí, a také použitá CD a DVD. Box bude umístěn poblíž parkoviště v těsném sousedství Knihovny Petra Bezruče. „Pracovnice knihovny budou knihy i CD třídit jednak k zařazení do knihovního fondu a jednak do bezplatných knihobudek či dalších míst po městě. V případě zájmu budou knihy poskytnuty i azylovým domům či věznici,“ uzavřel vedoucí.

Dotace na tyto projekty přesahuje částku 2,7 milionu korun.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy

Fotografie kompostéru je pouze ilustrační.

Noví žadatelé jsou od 8. dubna zařazování jako náhradníci.

 

Dotazník k vyplnění

 

Uživatel kompostéru

Umístění kompostéru

Co budete do kompostéru umisťovat? Orientačně. Můžete uvést i 0.

Další doplňující informace

Osoba, která dotazník vyplnila