Opava uspěla se žádostí o dotaci na kompostéry

Upraveno: 15.01.2021
Ilustrační obrázek

V rámci snahy o snížení množství směsného komunálního odpadu se městu Opava podařilo uspět s žádostí o podporu z Evropských fondů. Díky dotaci bude moci pořídit 830 kompostérů, které budou následně rozdány zájemcům.

„Nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Podle velikosti pozemků zájemců o kompostéry budeme soutěžit tři velikosti kompostérů,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jiří Vaníček a dodal, že v případě úspěšného výběru předpokládá, že kompostéry budou k dispozici ve druhé polovině letošního roku. „Umožníme tak občanům organickou hmotu zachovat na jejich pozemcích a nebude nutné s touto cennou surovinou nákladně manipulovat jako s odpadem,“ připomněl náměstek Michal Jedlička, do jehož gesce spadá životní prostředí. Kompostéry budou na 5 let zapůjčeny a poté bezplatně přenechány vypůjčitelům. Zájemci, kteří se hlásili v rámci průzkumu vloni v červnu, jsou již v evidenci. Ti noví mohou vyplnit dotazník.

Žádosti o kompostér budou přijímány pouze touto cestou, nikoliv telefonicky či e-mailem. Rozhodovat bude pořadí odeslání dotazníku až do vyčerpání počtu. Po obdržení kompostérů od dodavatele bude odbor životního prostředí zájemce informovat s využitím poskytnutých kontaktních údajů.

Dále městu Operační program Životní prostředí dotačně přispěje na nákup boxu, do kterého budou moci občané nonstop vkládat přebytečné knihy, například z pozůstalostí, a také použitá CD a DVD. Box bude umístěn poblíž parkoviště v těsném sousedství Knihovny Petra Bezruče. „Pracovnice knihovny budou knihy i CD třídit jednak k zařazení do knihovního fondu a jednak do bezplatných knihobudek či dalších míst po městě. V případě zájmu budou knihy poskytnuty i azylovým domům či věznici,“ uzavřel vedoucí.

Dotace na tyto projekty přesahuje částku 2,7 milionu korun.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy

Fotografie kompostéru je pouze ilustrační.

Dotazník k vyplnění

 

Uživatel kompostéru

Umístění kompostéru

Co budete do kompostéru umisťovat? Orientačně. Můžete uvést i 0.

Další doplňující informace

Osoba, která dotazník vyplnila